SIAN Eidsvolls plass 14.9.22

SIAN Koranskjendingsmaraton 14. og 15. september.
Iht avtale med Stortingets administrasjon skulle SIAN ha ordinær stand på Eidsvolls plass 14. og 15. september klokken 17.00 – 20.00 pluss en halv time før og etter til opp- og nedrigging.
De multikriminelle marxistiske slaskene i ledelsen ved Oslo Politikammer har pånytt begått et lovstridig og menneskerettskrenkende vedtak idet de 5.9.22 ilegger arrangementene tidsbegrensning klokken 17.30 – 20.30 inklusiv rigging.
Slik stjeler de onde krapylene i Statsmakten en time hver av dagene, av vår taletid.
Statsmakten har ingen hjemmel til å bestemme eller overstyre hvor lang tid en politisk aktør behøver for å fremføre sitt budskap.
Politiet anfører risiko for ordensforstyrrelse som begrunnelse. Realiteten er dokumenterbar. Islamsk atferd kan oppstå etter to sekunder, eller ikke i det hele tatt, dersom voldsmuslimer har blitt befalt av imamen om å holde seg hjemme.
Når det vedtatte statlige inngrep i ytringsfriheten ikke er egnet til å løse det anførte problem man hevder å skulle forebygge, er inngrepet ulovlig.
Det er også en rekke andre klare hjemler som tilsier at politiets angrep mot demokratiet i form av tidstyveri er ulovlig.
Dette vet både Oslopolitiet og direktoratet, men de er dårlige mennesker som hater demokrati.
Statspolitiet er en fiende av det norske folk, og de driver systematisert statlig antivirksomhet. Det eneste relevante kjente lovlige virkemiddel patrioter har mot lovbrudd fra slike nidinger, er visuell kommunikasjon.
Det vil derfor bli skjendet koraner på det groveste, under og etter arrangementene på Eidsvolls plass 14. og 15. september.

Tid: 
onsdag 14. september 2022 kl. 17.30 til kl. 20.30
Sted: 
Eidsvolls plass Oslo
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]