SIAN Eidsvolls plass 2.7.22

Avlyst pga fare for islamsk atferd.
Politiet har nedlagt forbud mot gjennomføring av arrangementet på grunn av risiko for muslimterror.
Vi kommer tilbake til ny dato for gjennomføring av arrangement foran Stortinget.

Tid: 
lørdag 2. juli 2022 kl. 12.30 til kl. 14.30
Sted: 
Eidsvolls plass Oslo
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]