SIAN Eidsvolls plass 28.5.22

Det er middelalderfestival i Oslo. Vi arbeider for å stoppe og reversere innføring av islamsk middelalderkultur til siviliserte og bedre land.
Det er en menneskerett å få leve i et tilbakestående drittsamfunn, men det er ikke en menneskerett å trenge seg inn i vårt land og hensette Norge i en permanent middelaldertilstand.
Markeringen som skulle vært på Jernbanetorget er flyttet til Eidsvolls plass 28. mai kl 17-19. Sikkerhetstiltakene som er påkrevet for å stagge voldelige islamiseringstilhengere gjør at politiet nektet arrangementet gjennomført på Jernbanetorget. De voldsvillige vinner mot et defensivt politi.
Som en lovlig protest mot skrivebordsmarxistene ved Oslo politikammer sin kriminelle krigføring mot demokratiet og SIAN blir det koranbrenning umiddelbart etter at vi har forlatt Eidsvolls plass kl 19. (Dette har ingen sammenheng med vedtaket om Jernbanetorget). Vi ønsker oss et politi som selv respekterer og etterlever det lovverket de er satt til å håndheve. Eventuelle mishagsytringer til koranbrenning som politisk virkemiddel bes adressert politimesteren i Oslo.

Tid: 
lørdag 28. mai 2022 kl. 17.00 til kl. 19.00
Sted: 
Eidsvolls plass Oslo
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]