SIAN Jernbanetorget 7.10.23

SIAN har politisk markering på Jernbanetorget lørdag 7.10.23 kl 15-17.
Politiet begikk kriminelle overgrep mot SIAN sist vi forsøkte å praktisere demokrati på Jernbanetorget. Sett hen til det faktum at landets marxistinfiserte statsmakt har sluttet seg til islams krig mot den norske sivilisasjon og det norske folk, er det grunn til å frykte nye kriminelle handlinger fra Oslopolitiet denne dagen.
Hertil kommer de sedvanlige kriminelle handlinger fra shariafolket, som rutinemessig ignoreres av globalistlakeiene i Oslo politikammer.
Møt frem og delta i demokratiet. Dersom ingen tar det i bruk vil det raskt forsvinne og erstattes av islams giftige slimslør, med statsmaktens velsignelse.

Oppdatert:
Globalistregimets innsatsgruppe på Oslo politikammer har skriftlig truet med at de vil gå til fysisk angrep på SIAN - samt å straffeforfølge oss - dersom vi benytter våre grunnlovsfestede menneskerettigheter til fredelig faktabasert verbal informasjonsvirksomhet om islamproblemet.
Politiet nekter SIAN å tale ved vårt eget arrangement som i henhold til avtale med Oslo kommune skal bestå av taler.
At politiets vedtak åpenbart er kriminelt angrep på demokratiet er åpenbart. At politiets overgrep tvinger SIAN til ymse former for ikke-verbal kommunikasjon er like klart.

Tid: 
lørdag 7. oktober 2023 kl. 15.00 til kl. 17.00
Sted: 
Jernbanetorget, Oslo
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]