SIAN stand Furuset

Bydel Alna er tungt belemret med effekter av islamproblemet. Grenseløs toleranse viste seg til alles forbløffelse å ikke redusere graden av Det Nye Herrefolkets islamske adferd. SIAN besøker Furuset for tredje gang, for å belyse årsaken til at enklaven er blitt ulevelig for skitne vantro.

Tid: 
lørdag 15. august 2020 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
Furuset senter, Oslo
Kontakt: