SIAN stand i Gjøvik

Gjensyn med Gjøvik.
I år på Gamletorvet, mellom Øvre og Nedre torvgate.
Kommunen har vedtatt at Jernbanetorget ikke lenger er tilgjengelig for politiske markeringer, etter utagerende adferd fra lokalbefolkningen i fjor.
Vi legger til grunn at byens lokale barbarer vil oppføre seg penere på Gamletorvet.

Tid: 
lørdag 9. juni 2018 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
Gamletorget, Gjøvik
Kontakt: