SIAN stand Muslimterror Edition

På 20-årsdagen for muslimterroren som rammet USA tar vi for oss teologiske og empiriske fakta som dokumenterer at Muhammeds islamversjon ikke kan tillates praktisert her.

Tid: 
lørdag 11. september 2021 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
USAs ambassade, Morgedalsvegen, Oslo
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]