SIAN Tøyen 21.10.23 Nektet gjennomført av politiet

OPPDATERING
Politiet nekter i brev 17.10.23 SIAN å praktisere demokrati på Tøyen torg. SIAN vil derfor praktisere demokrati på andre tider/steder enn Tøyen torg det omsøkte tidspunkt.
Vold og ødeleggelse som begås av shariafolket i deres krig mot norsk demokrati, er en direkte følge av statsmaktens kapitulasjon for shariafolkets hat, intoleranse og voldsvilje.

Opprinnelig tekst: SIAN inviterer både godtfolk og dårlige folk til fri meningsbrytning og sannhetssøken på Tøyen senter lørdag 21.10.23. Åpen mikrofon. Kom gjerne og forklar hva SIAN informerer om, som strider mot teologi og empiri.
Politiet er det onde globalistregimets lakeier. Regimet benytter masseimport av shariafolket som verktøy for å ødelegge land og folk. Derfor begår politiet hyppige lovbrudd for å hindre lovlig demokratiutøvelse i Norge. Dersom politiet velger å angripe også dette arrangementet, tvinger de oss nok en gang til å turnere byens shariaenklaver med vårt brennende ikkeverbale budskap.
Basert på den muligens naive forestilling om at norsk lov gjelder i Norge, vil SIAN gjennomføre demokratiutøvelse i sin mest rendyrkede form. Kom og delta i demokratiet før gangsterne i Stortingspartiet og mafiaislam avskaffer det.

Tid: 
lørdag 21. oktober 2023 kl. 15.00 til kl. 17.00
Sted: 
Tøyen torg
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]