Stand i Trondheim

SIAN hadde allerede i juni søkt om å få avholde en demonstrasjon på Torget i Trondheim, men den 28. juni kom avslaget med denne begrunnelsen: «Politiet mener det er fare for konflikt og konfrontasjoner med andre politiske grupperinger som kan tenkes å oppsøke demonstrasjonen med formål å hindre at den gjennomføres. Politiet i Trondheim vil søke å legge til rette for en demonstrasjon, men vil ikke tillate at dette finner sted på Torget da dette området ikke egner seg av sikkerhetsmessige grunner.»

Etter avslaget søkte SIAN om å holde arrangementet i Nordre gate, som politiet sa ja til. Det var meningen å avertere arrangementet i Adresseavisen, men politiet la ned forbud - skulle det holdes appeller burde SIAN ikke kunngjøre demonstrasjonen. Dette måtte da SIAN finne seg i, men det var heller ikke avklart om sjefredaktør Arne Blix ville tillate en annonse i avisen. Imidlertid ble den biten uaktuell etter som politiet nektet SIAN å avholde appeller med den begrunnelse at arrangementet var blitt gjort kjent på nettet og at man fryktet motdemonstrasjoner.

Tid: 
lørdag 5. oktober 2013 kl. 12.00 til kl. 14.00
Sted: 
Nordre gate i Trond­heim
Kontakt: 
Eilert Sannes (tlf.nr. 958 01 134)