0verfall - voldtekter og islamske gettoer preger nå vårt lands hovedstad

Vil Raymond Johansen og Arbeiderpartiet neglisjere det norske Oslo og overlate hele byen til muslimene?

0verfall - voldtekter og islamske gettoer preger nå vårt lands hovedstad

Det kunne ha vært interessant med et innblikk i hva sosialisten og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, innerst inne tenker om utviklingen i Oslo – der muslimer og islam i stadig større grad dominerer. Det er ikke bare kvinner og hvite norske ungdommer som føler seg utrygge – undertegnede kan ikke vise seg i landets hovedstad uten å bli angrepet med tilropet «nazisvin». Flere bydeler har det samme miljøet som islamske gettoer i Midt-Østen. Skolene invaderes av elever som har terroristen og pedofilen Muhammed som etisk forbilde. I moskeene opplæres barna til å hate de vantro – de skal utryddes. Terror, vold, ensretting og drap hører til denne kulturen, som Raymond påstod ville være en berikelse av det norske samfunn. Vil han noen gang innrømme at han tok feil? Intet tyder på det. Alt tilsier at Raymond Johansen & Co. fortsetter en politikk som med stormskritt fremmer islamiseringen og neglisjering av grunnleggende norske verdier.

Siden mai har 17 kvinner i Oslo blitt fulgt etter og overfalt. Fra tidligere vet vi at nesten alle overfallsvoldtekter begås av muslimer, men i norske media tilsløres fakta. Det er blitt konsensus i media at gjerningsmennene skal ikke identifiseres verken som muslimer eller utlendinger.
Det norske folk skal ikke få vite at det er flust opp med forbrytere fra muslimske land. I Oslo er 86 prosent av de kriminelle muslimer. Bare i helgen 17. 19. september ble minst ti norske barn utsatt for ran. Muslimske ungdommer hater det norske, men de raner til seg dyre jakker, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Det er nå kommet så langt at politiinspektør Swahn sier: Blir du truet til å gi fra deg jakka, så gi den fra deg. Derav følger neste melding til norske kvinner: Blir du voldtatt – la det skje –ikke gjør motstand – for da kan du bli drept eller skadet.
Det er bare ett språk disse muslimske bøllene forstår – frykten for å bli utvist av Norge, frykt for å bli fratatt norsk statsborgerskap. De kan imidlertid være trygge. Raymond Johansen & Co. har ingen slike tanker i hodet. Nei, det er synd på disse unge menneskene som lever i et «utenforskap».
Raymond Johansen har i alle år hatt en krigersk tone mot alle som har talt muslimer og islam midt i mot. Han fikk seg til og med til å si: Islams helligdag er like viktig for oss i Oslo som julaften.
Ved 51 av 124 grunnskoler i Oslo er muslimske elever i flertall. Mange går i moskeene som har Koranen som den overordnede lærebok. Gjennom over 500 vers i boken informeres elevene om at de vantro skal trakasseres, forfølges og drepes dersom de ikke underkaster seg islam.
Den som angriper muslimer angriper meg og hele det norske folk, sa Raymond Johansen på Arbeiderpartiets landsmøte. Delegatene reiste seg og klappet.
Arne Tumyr