7-årsmarkering for 11. september 2001

7-årsmarkering for 11. september 2001

I dag er det 7 år siden islam angrep den kristne vestlige verden med full militær tyngde i nyere tid. Vestens svar på dette angrepet har vært halvhjertet og basert på en hypotese om at det ”egentlige islam” er kapret av fanatikere mens det ”opprinnelige islam” er en fredlig og spirituell religion. Det er denne katastrofale misforståelsen som får Blair og Bush til å proklamere at ”islam is a religion of peace”. Det er denne katastrofale misforståelsen som gjør at Vesten ikke knuser islam som en politisk og militær bevegelse én gang for alle. I dag kan Vesten gjøre dette med hjelp av for eksempel Russland. I morgen kan det være for sent.

Fortsetter dagens utvikling vil Europa med dets økonomiske og militære ressurser falle til islam. Da er i hvert fall Europa tapt, og islam får adgang til Frankrikes atomvåpen. Det eneste som kan stoppe denne utviklingen er at Europas folk våkner og lager aktiv motstand mot islamiseringen på alle nivåer men dette krever en bevissthet og vilje som er vanskelig å spore hos velferdsmette Europeere. Europa har glemt sin egen historie. Det kristne Europa har glemt at det bare kunne bli kristent gjennom å stoppe islam. Våre forfedre stoppet islam to ganger tidligere. Siste gangen islam ble kastet ut av Europa var ved Wiens porter etter angrepet som ble innledet 11. september 1683.

Som Robert Spencer sier: Det var ikke tilfeldig at jihadistene valgte denne datoen for angrepet på USA. Budskapet var helt enkelt: Vi er tilbake.

SIAN oppfordrer alle til å tenne et lys i kveld for å minnes ofrene for den islamske forbrytelsen 11. september 2001.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant