Absurd og usaklig kritikk av SIANs verdigrunnlag

Rødefascistene bør ha parolene «Ja til islam», «Ja til tvangsgifting» og «Ja til voldsutøvelse og krig»

Absurd og usaklig kritikk av SIANs verdigrunnlag

Når SIAN avholder markeringer, kommer rødefascistene like sikkert som slanger i vårsola. Formålet deres er ikke å bedrive saklig meningsutveksling. De kommer for å sabotere så godt de kan slik at befolkningen ikke skal få høre budskapet fra SIANs talere.

Hva er det de er så redde for? Hvorfor skal ikke befolkningen få informasjon om islams vederstyggeligheter?

Hvorfor har ikke heller rødefascistene paroler som «Ja til Islam», «Ja til kjønnslemlestelse», «Ja til tvangsgifte», «Ja til dødsstraff for homofili», «Ja til pedofili», «Ja til tortur av dyr», «Ja til forbud mot musikk», «Ja til dødsstraff for frafall», «Ja til undertrykkelse og drap på vantro (herunder rødefascister)»? Ved sin energiske motarbeidelse av SIANs arbeide er det nettopp disse umenneskelige holdningene rødefascistene forsvarer og promoterer.

På hjemmesiden til Nye SOS Rasisme fremgår det at SIAN er nazister og rasister akkurat som Israel-vennen Anders Behring Breivik(!) At sosialistene i skoleverket gjennom generasjoner har hjernevasket ungene våre til å ikke lenger vite hva begrepene rasisme, fascisme og nazisme egentlig betyr, er jo ikke rødefascistenes feil, men som relativt voksne mennesker har de selv et ansvar for å rydde opp i egen begrepsbruk når de ytrer seg i det offentlige rom. Ordbøker er tilgjengelige på internett. Det absurde i å betegne Breivik som nazist skal jeg la ligge. Han står ikke for SIAN sitt program.

At det på SIANs nettsider ligger vedtekter tilgjengelig for alle som søker fakta, skulle være nok til at SIAN burde slippe å bli kalt rasister.

Å bruke betegnelsen nazister om SIAN, som jo engasjerer seg nettopp mot islam, er historieløst. Hitler hadde et nært og kjært forhold til muslimske ledere og det deltok muslimer i hans hærstyrker i Europa og Afrika. Det kroatiske Ustasjas herjinger blant serbere og jøder under andre verdenskrig er bare ett av kapitlene i den evige fiendskapen på Balkan som startet ved muslimenes hærtokt der.

SIAN fronter frihet, demokrati og menneskerettigheter. Dette er ikke positivt ladede ord i en fascistisk organisasjon. Derimot: Å nekte medborgere å ytre seg, å motarbeide det frie ord, å sabotere SIANs markeringer med ulyder og ukvemsord, det er fascisme. Rødefascisme.

I en fengende jingle laget av norske frivillige SS under krigen kan man høre: «Vi kjemper mot jødedom, demokrati og marxisme. Vi kjemper for en ny verden og et nytt Norge.» SIAN derimot, kjemper ikke mot jødedom. Vi kjemper for demokrati. Vi kjemper for å bevare vår verden slik den er. Vi vil unngå et nytt Norge slik våre nasjonale sosialister ved Jens Stoltenberg forsøker å påtvinge oss.

Det burde således være forholdsvis enkelt å konstatere at SIAN er nazismens rake motsetning.

En kan saktens undre seg over hvorfor rødefascistene likevel velger å angripe SIAN med så til de grader absurde og usaklige beskyldninger. Enhver politisk organisasjon trenger fiender. For blodkommunistene i SOS Rasisme er behovet for fiender større enn hos mer fredelige borgere. Tidligere eksisterte det et til en viss grad aktivt nynazistisk nettverk i Norge. Dette har vært lite synlig siden Hadelandsdrapene, og flere nazifrontfigurer har flyttet til Sverige.

Jeg husker en periode på starten av nittitallet da Blitz/rødefascismen var særlig aktiv. Dette var før Stein Lillevolden fikk gikt og grått hår. På hjørnet av Hausmanns gate og Møllergata lå Terningen Matkafé. Innehaveren var innvandrer fra Baltikum. Han hadde to sett med menyer. Hamburgeren kostet vesentlig mindre hvis kunden var hvit enn hvis kunden var mørkhudet. Følgelig fikk han ikke særlig mange pakistanske kunder. Det var formodentlig meningen. Dette var ekte rasisme.

Selvfølgelig fikk gatekjøkkenet rødefascister på besøk to ganger i uka, som knuste ruter og inventar. På sin vei tilbake til Blitzhuset stakk de innom Trappa Bierstube, og banket opp en enslig nynazist som satt og drakk sin øl. Og slik gjekk no dagan, inntil nynazisten en dag skjøt mot bermen. Rødefascistene av i dag gråter seg nok i søvn over savnet av virkelige rasister og nazister i Oslos gater.

I dag har ikke rødefascistene ekte fiender å angripe. For å få medlemmer og statsstøtte må de etablere et fiendebilde, og dette lider SIAN under hver gang vi holder markering. Dette faktum er årsaken til at det aldri er mulig å få en saklig dialog med rødefascistene. De vil slett ikke snakke om realiteter eller forsøke å overbevise SIAN om at våre standpunkter er urimelige. Sant å si tror jeg neppe rødefascistene har tatt seg bryet med å studere innholdet i våre anførsler.

Rødefascistene har neppe lest Koranen heller, og bryr seg åpenbart ikke noe om hvordan deres egne kvinner og deres etterkommere vil få det i hverdagen dersom deres egen kamp mot frihet og demokrati skulle lykkes.

Under Den russiske revolusjon hadde kommunistene god hjelp av anarkistene i kampen mot tsaren og hvitegardistene. Etter at revolusjonen var unnagjort, tsarfamilien slaktet og kommunismen innført som statsbærende ideologi, var noe av det første Stalin gjorde å utrydde alle anarkistene.

Det bør derfor ikke komme som noen stor overraskelse på våre norske rødefascister når belønningen blir en annen enn forventet den dagen islam har tilstrekkelig støtte i Norge til å tilsidesette demokratiet ved hjelp av demokratiske valg. Det blir blåmandag for rødefascistene.