Aftenposten – hovedorgan for islam i Norge!

Aftenposten – hovedorgan for islam i Norge!

 

Man kan ikke bebreide den norsk-islamske legen og skribenten, Mohammad Usman Rana, for å promotere islam i Norge. Heller ikke kan man bebreide sjefredaktøren i Aftenposten for at den indoktrinerte muslimen, Usman Rana, i et utall av artikler får boltre seg i denne avisen der ”minoritetene” og islam –  i positive vendinger får legge fram sine synspunkter side opp og side ned. Det som man derimot kan bebreide Aftenposten er at avisen stenger for at motstanderne av denne propagandisten i realiteten ikke får komme til orde. Redaktøren hindrer at berettigede motforestillinger vis á vis islam nesten ikke får komme til uttrykk i avisens spalter. De som kritiserer islam er ”rasister”. Dermed fremstår Aftenposten i dag som hovedorgan for islam i Norge, på samme måte som avisen fremsto som hovedorgan for nasjonalsosialismens ideologi i årene 1940-45.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
leder