Aftenposten sluker rått glansbildet som villeder

To hovedpersoner i Norge, Jonas Gahr Støre og tidligere biskop Kvarme - de har ikke tatt avstand fra islams barbariske holdninger.

Imamer må bløffe og lyve - sies sannheten om islam blir det ingen støtte å hente i den vestlige verden

Aftenposten sluker rått glansbildet som villeder

Lørdag 6. august har Aftenposten en ny positiv omtale av islam. Avisen har etter hvert blitt islams hovedorgan i Norge, for nok en gang viser det seg at redaksjonsledelsen sluker rått bløff og løgn når islamske ledere promoterer islam.

Leserne villedes av det glansbildet avisens journalist Wasim Riaz (som åpenbart selv er muslim), formidler i form av et intervju med imam Mohammad Saleemullah Alvi og islam-leder Arswhad Jamil. Det er pinlig å lese dette mislykkede forsøket på å hvitvaske islam. Særlig gjelder dette holdningen til homofili. Her er det ikke snakk om «gravejournalistikk» eller «undersøkende journalistikk» - her tilsløres og tildekkes islams sanne ansikt ved hjelp av fortielse, bløff og løgn. Det er grunn til å advare mot journalist-aktivister som på en fordekt måte – fremmer den ideologi de selv personlig står for.

Intervjuet i Aftenposten beviser enda en gang at når muslimske demagoger skal utbre sin lære i Vesten, må de juge og manipulere det islamske budskapet - slik at demokratisk innstilte mennesker biter på. Her avdekkes igjen at muslimer taler og skriver med to tunger.
De to muslimske lederne sier: «Det er viktig å understreke at vi ikke ønsker å endre Koranen.» Med det menes åpenbart å legitimere at de er på «sannhetens vei». Ingen avvik fra den rette tro. Samtidig er artikkelens hovedbudskap at nå skal moskeene aktivt jobbe for at de skeive (homofile) skal finne seg til rette både i fredagsbønnen og i andre foreningsmessige aktiviteter som muslimene har. Det Jamil og Alvi sier er: Muslimske lesper og homser: Islam ønsker dere velkommen og vil ta vel imot dere!
Holdningen er uforenlig med Koranen som forbyr homofili. Det forties at tradisjonelle islamske skoler og islamsk lov fordømmer homoseksualitet moralsk og sosialt. I land som har sharialovgivning er sodomi en forbrytelse som kan straffes med steining.
Med andre ord: Den ene tungen sier ja til Koranen – den andre sier nei.
Den groveste løgnen i avisen fremkommer i utsagnet: «Respekten for mennesker og likeverd er svært sentralt i islam.» Sannheten er at alle muslimer er pålagt en guddommelig plikt til å bekjempe ikke-muslimer, inntil menneskeskapte lover er blitt erstattet av Allahs lov, sharia.
«Drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem».(sure 9:5) «Kjemp mot skriftens folk (jøder og kristne) som ikke tror på Allah».(sure 9:29)
«Før en stor krig mot de vantro ved Koranens hjelp.» «Hvis dere ikke kjemper vil Allah straffe dere strengt».«Islam vil triumfere over enhver annen religion» «Adlyd ikke de vantro». Koranen forbyr muslimer å overveie demokratiet (Surene 9:29, 9:33, 9:39, 5:53, 4:48)
Likeverd er svært sentralt i islam, går det frem av intervjuet. Koranen gjør det klart: Kvinnen er underlagt mannen, muslimer er overlegne i forhold til ikke-muslimer. Meningsbedrageriet i intervjuet vil knapt nok noen ende ta: De to talspersonene for islam hevder: «Respekten for medmennesker og nestekjærlighet står sentralt i islam.» . Koranen sier noe annet: Drep alle som ikke vil underkaste seg islam. Nestekjærligheten i forhold til ikke-muslimer er null – bare forfølgelse, tortur og utryddelse er tilbudet.
Arne Tumyr
e-pst: [email protected]