Allah har pålagt muslimene å herske over de «vantro»!

270 millioner mennesker har islam på samvittigheten - drept av muhammedanske horder på tre kontinenter i et tidsrom på ca. 1400 år. Tegningen viser slik SIAN oppfatter «Profeten».

I islam er religion og politikk sammenhengende ondskap

Allah har pålagt muslimene å herske over de «vantro»!

I Dagsavisen har Liv Torill Evenrud  tatt for seg undertegnedes tale på SIANs årsmøte – der et av temaene var om SIAN i større grad bør konsentrere seg om å bekjempe politisk islam, mens man aksepterer at muslimene kan dyrke sin tro. Evenrud skriver: «Det ble flertall for at islam skal bekjempes og at man dermed ikke aksepterer at muslimer kan dyrke sin religion. Og så bruker man altså uttalelser om at religionsfriheten er under press i sin retorikk!» Her blandes sammen to vidt forskjellige temaer  – som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre. Det er ikke vanskelig å dokumentere både nasjonalt og internasjonalt at religionsfriheten er under press, ikke minst fordi FN's menneskerettighetsråd vil ha forbud mot religionskritikk - og her hjemme er forholdet at regjeringen måtte trekke sitt forslag til lovendring som også, hvis forslaget hadde blitt vedtatt, i vesentlig grad hadde innskrenket muligheten for religionskritikk. Når det så gjelder SIANs forhold til islam som religion, er nok hovedsynet innen organisasjonen det samme som i de islam-kritiske miljøer over hele den vestlige verden – at det er ikke mulig å skille hva som er politisk islam og hva som er religion og religionsutøvelse. «Alt henger sammen med alt», islam er islam. Vedtektene slår fast « SIANs eneste formål er å bekjempe islamsk ideologi og praksis.»

Først om religionskritikk-innsnevringen:Den 28. mars 2009 vedtok FN's menneskerettighetsråd en resolusjon som forbyr islamkritikk. Human Rights Counsil slår i denne resolusjonen fast at religioner ikke skal kritiseres. Resolusjonen oppfordrer medlemslandene til å yte beskyttelse mot hat, diskriminering, trusler og tvang i forbindelse med ærekrenkelser av religioner og ansporing til religiøst hat i sin alminnelighet.

Muslimske land bestemmer

Forslaget, som ble fremsatt av Pakistan, var på forhånd blitt møtt med sterk kritikk fra vestlige, liberale demokratier og tilhengere av ytringsfrihet.

 • FNs menneskerettighetsråd har 47 medlemmer. 23 land stemt for resolusjonen og 13 stemte imot. FN-organet domineres av muslimske og afrikanske land. Spesielt de muslimske  landene argumenterte med at religioner, og spesielt islam, må og skal ha beskyttelse mot kritikk i mediene og andre områder av det offentlige liv, skriver Politiken.
 • I debatten ble Muhammedtegningene som ble trykket blant annet i den danske avisen Jyllands Posten og i den norske avisen Magazinet, nevnt som eksempler på uakseptabel bruk av ytringsfriheten. Islam forbindes hyppig med urette med krenkelser av menneskerettigheter og med terrorisme,” står det blant annet i resolusjonen.

Utilfredshet med resolusjonen

 • Flere land er utilfredse med den nye resolusjonen. ”Det er enkeltindivider som har rettigheter, og ikke religioner,” sier eksempelvis den canadiske diplomaten, Terry Cormier. Canadas kritikk falt sammen med holdningene til flere EU-land som stemte imot resolusjonen.
 • USA stemte ikke, for landet er ikke medlem av Human Rights Council. Den amerikanske motviljen mot rådet skyldes Human Rights Council’s anti-israelske erklæringer og  rådets  manglende innsats over for overgrepene i Sudan og andre steder.
 • India, som normalt stemmer sammen med FN-organets flertall av utviklingsland, unnlot å stemme i protest mot at islam var den eneste religionen som spesielt  ble fremhevet som å ha bruk for beskyttelse.

   Norge på samme vei

 • Justisminister Knut Storberget la i 2008 fram et lovforslag  som skulle «verne religioner og den enkeltes religiøse følelser» i en ny lov. Utspillet ble møtt med en storm av protester og forslaget ble trukket – en slik lov ville ha vært i strid med det hevdvunne prinsipp og det som fremgår av Grunnloven  – det er tillatt å kritisere religioner.
 • Med ujevne mellomrom har muslimer samlinger der de protesterer mot at «Profeten er blitt krenket».
 • Vil  Evenrud fremdeles forsøke å latterliggjøre  det som er sagt og skrevet fra SIAN's side – at religionsfriheten er under press?
 •  
 • «Islam er islam»
 • Det er ikke mulig å finne noen islamkritiske forfattere  som skiller mellom islam som politikk og islam som religion. Tvert imot er det entydig oppfatning at islam er et ikke bare en religion som i detalj styrer den troendes dagligliv fra fødsel til grav med et utall av krav – islam er også et samfunnssyn der alt er i et sammenvevd system – islam er en fascistisk ideologi hvor sharia- lover kontrollerer de fleste dagligdagse måter å leve på i et islamsk samfunn, inkludert krig, rettsvesen, selvjustis, politikk, kultur, religion, bankvesen, kontrakter, familieliv, seksualitet, hygiene, sosiale spørsmål og militærvesen. Det er Allahs lover som gjelder i «Fredens hus» - menneskeskapte lover er blasfemi. Allah har pålagt muslimer å herske over de «vantro»

 

 • Direkte fra Allahs hellige bok har islamske «lærde» meislet ut sharialoven. Her er et omfattende og detaljert sett av leveregler for individet – som kort kan oppsummeres slik.
 • Til den muslimske mann:
 • Du skal vende deg mot Mekka og be fem ganger hver dag.
 • Hvis det er tid for bønn og du gjør noe annet, vil du bli pisket.
 • Alle menn skal ha skjegg. Den riktige lengde på skjegget er minst en knyttneve under haken. Hvis du ikke overholder dette påbudet vil du bli pisket.
 • Alle gutter skal gå med kalott. Gutter fra første til sjette klasse skal ha svart kalott. Gutter over sjette klasse skal ha hvit kalott. Alle gutter skal være kledd i islamske klær.
 • Sang er forbudt.
 • Pardans er forbudt.
 • Kortspill, sjakk, hasardspill og drageflyging er forbudt.
 • Å skrive bøker, lage film og male bilder er forbudt.
 • Hvis du holder papegøyer vil du bli pisket. Fuglene blir drept.
 • Hvis du stjeler vil hånden din bli hugget av ved håndleddet. Hvis du stjeler en gang til vil foten din bli hugget av.
 • Alle guttebarn skal omskjæres.
 • Du som er kristen skal ikke utøve din religion slik at en muslim kan se deg. Hvis du gjør det vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i et forsøk på å omvende en muslim til kristen tro, vil du bli henrettet.
 • Hvis du er kvinne gjelder følgende regler:
 • Du skal holde deg i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute. Hvis du går ut, skal du være i følge med en maharam, en mannlig slektning.
 • Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
 • Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
 • Kosmetikk er forbudt.
 • Smykker er forbudt.
 • Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær. Gå med hijab – da er du en ren kvinne og kan ikke bli voldtatt. Selv hendene skal ikke være utildekket.
 • Du skal ikke snakke uten å være snakket til.
 • Du skal ikke ha øyekontakt med menn.
 • Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det vil du bli pisket.
 • Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det vil du miste en finger.
 • Det er forbudt for jenter å bli undervist. Alle skoler som underviser jenter, skal stenges umiddelbart.
 • Det er forbudt for kvinner å arbeide.
 • Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining.
 • Skilsmisse kan du få i norsk rett, men den er ikke gyldig uten islamsk bekreftelse.
 • Lytt, lytt nøye og adlyd. Allāhu Akbar.
 •  
 • Over 60 pst. av Koranen handler om å forfølge, slåss og drepe de vantro dersom de ikke underkaster seg islam.

 

 • Tilbakestående
 • Resultatet av det 1400- årige islamske poltisk-religiøse diktatur på tre kontinenter – er opprettelse av et 60-talls tilbakestående islamske stater – der angst og terror hersker – og hvor menneskene lider under levekår som er beslektet med forholdene i kommunistiske og nazistiske stater. Islamske land er tilbakestående for vestlige land på alle samfunnslivets områder - det være seg vitenskap, kultur, kunst, næringsliv, økonomi.
 • Tidligere president i Pakistan, muslimen Pervez Musharraf sa 16. februar 2002 i en tale i Bagdad til den islamske verdenskonferanse som arbeider med teknologi og vitenskap: Presidenten sa: «Den muslimske verden utgjør teknologisk den mest tilbakeliggende del av menneskeheten. Vi ligger langt tilbake i forhold til andre sivilisasjoner. Vi er den minst sunne, den mest ressursfattige og den svakeste delen av menneskesamfunnet. Samtidig er vi den delen av menneskeheten som har flest analfabeter. I alle muslimske land har vi 430 universiteter. Bare Japan har 1000. De klokeste muslimer må dra til utlandet og studere og deretter komme hjem og bygge opp sine respektive land», sa president Musharraf.

 

 • «Islam forpester våre liv»
 • Det moderne Tyrkias grunnlegger, Mustafa Kemal Atatyrk sa: «Islam, denne absurde læren til en usedelig beduin, er et råttent lik som forpester våre liv.»
 • «...islam er ikke og kan ikke være moderat.» (Ibn Warraq).
 • Fra den danske boken «I krigens hus»: «Islam er ingen religion i europeisk forstand, derimot et politisk system med sosiale og økonomiske regler som påtvinges både muslimer og ikke-muslimer».
 • Kari Vogt - «Islams Hus» side 49: «Adil Husayn var kommunist, han har omvendt seg til islam og sier stort sett det samme som før, bare i en islamsk språkdrakt. Alle de tidligere marxistene som i dag er islamister, oppnår en respons som marxister aldri vil få i muslimske samfunn. Omvendelsen fra marxisme til  islamisme er helt logisk, helt naturlig, det dreier seg om de samme kyniske forenklingene.»
 • Tyrkias statsminister Erdogan i et TV-intervju: «Uttrykket moderat islam er stygt og fornærmende. Det finnes intet moderat islam. Islam er islam.»
 • «Det er svært viktig å holde fast ved at vi bare kan forstå islamismen som en totalitær bevegelse hvis vi ser sammenhengen mellom religion og politikk.» («Islamiser og naivister) side 11).
 • «Det ligger i selve islams vesen aktivt å ta initiativ for å befri menneskene på jorden fra det å tjene andre enn Allah. Islam kan ikke stanse opp ved geografiske grenser eller holde seg innenfor etniske rammer  og overlate menneskeheten over hele jorden, til ondskap, fordervelse og det å tjene andre enn Allah.» (Sayyid Qutb i boken «Milepæler».)
 •  
 • «Islam er langt mer en totalitær politisk ideologi enn den er en religion.»  (Boken «Den forbudte sannhet» - side 61)
 • Ingen muslim vil meisle ut hva som er religion innen  islam og som ikke står i motstrid til menneskerettighetene og norsk lov - «alt henger sammen med alt» - derfor: Islam er islam, islam er forkledd som religion og det er SIANs
 • oppgave å bekjempe ondskapen.
 • Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
 • Arne Tumyr
 • Leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 [A1]

 [A2]