Allah lovprises for alle døde shiaer under pile- grimsreisen i Mekka

Sunnimuslimene bruker bulldosere for å rydde vekk shiamuslimske menneskeskroter etter hjj massakren 2015.

Flammende hat mellom shia- og sunni-muslimer:

Allah lovprises for alle døde shiaer under pile- grimsreisen i Mekka

Som alle opplyste mennesker kjenner til, er islam den mest umenneskelige og onde ideologi som noen gang har vederfaret menneskeheten. Dette manifesterer seg ved de ustanselige muslimske nedslaktinger av ikkemuslimer over hele verden, den hemningsløse voldtektsepidemien som rir alle land som slipper muslimer inn, og den notoriske tilbøyeligheten blant gode muslimer, til fiendtlig adferd mot ikkemuslimske medmennesker på alle livets områder. At ikkemuslimer er et mål for utryddelse og/eller undertrykkelse fra gode muslimer er ettertrykkelig dokumentert i koranen og sunnaen. Ikke fullt så kjent blant ikkemuslimer er det flammende hatet mellom sunni og shiamuslimer. Dette er manifestert i en uttalelse fra en Saudisk TV-vert som lovpriste Allah for dødsfallene til shiamuslimene som døde i tumultene under pilegrimsmarsjen i Mekka for noen uker siden. (http://www.memritv.org/clip_transcript/en/5134.htm)

Den gode muslim Herr Abdulellah Al-Dosari fremfører følgende glade budskap på Saudisk TV;
«Når det gjelder hendelsen under Hajj og alt som skjedde der, - vi tror på dommen og skjebnen foreskrevet av Allah – og vi ber Allah se i nåde til de som døde og deres familier [underforstått de av ofrene som var sunnimuslimer] (…) Når det er sagt, er det viktig å bemerke at det også døde iranere i denne hendelsen. Mange peker på dem som ansvarlige for hendelsen. (…) Priset være Allah som har befridd islam og muslimene fra deres [de iranske shiaene] ondskap. Vi ber om at Allah vil sende dem til helvete for all evighet.»

Allah bestemmer alt
Den saudiske muslimen visualiserer her to sentrale egenskaper hos gode muslimer; Først, fatalismen som innebærer at alt som skjer er forutbestemt av Allah. Muslimer har selv ingen innvirkning og derigjennom heller intet ansvar for å ta tak i sitt eget liv og endre sin egen destruktive muslimske livsførsel. For det andre, alt som skjer av negative tildragelser er alle de andre sin skyld. Normalt er det i muslimenes forkvaklede virkelighetsoppfatning Vesten og jødene som har skyld for alt vondt her i verden, men i denne anledning er det altså shiaene sin skyld. Dette er et paradoks siden islam jamfør det ovenstående promoterer ideen om at absolutt alt som skjer på jord er forutbestemt av Allah. Vi kan følgelig konkludere med at muslimsk logikk er synonymt med fravær av logikk.

Saudi-Arabia betaler
Det som gjør episoden med den saudiske TV-verten interessant, er at Saudi Arabia finansierer 80 % av moskeene i Vesten. De islamske stormtropper som er her allerede, så vel som de som i disse dager er på vei hit, får sin åndelige føde fra det regimet som prediker det ovennevnte menneskesynet. Saudi Arabia nekter å bidra med å losjere migranter fra Syria, med den begrunnelse at migrantene jo er terrorister (noe Vesten selvfølgelig også burde tatt følgen av), men derimot vil Saudi Arabia gjerne bidra til den pågående muslimske invasjonen av Vesten gjennom å betale for ytterligere 200 nye moskeer til de muslimske brohodene som settes opp her i Vesten.

Islam er ondskap
Araberne benytter også milliardbeløp til å bestikke vestlige universiteter til å hjernevaske våre oppvoksende slekter slik at våre barn ikke skal forstå at trusselen fra islam er i ferd med å fortære våre land og ødelegge vår fremtid. Begge disse erobringstaktikker har så langt vist seg å fungere såre vel sett fra islamistenes ståsted. Våre forræderiske judaser i de såkalte eliter i politikk og akademia selger villig sine etterkommeres fremtid til barbarene.
Islam er ondskap. Risikoen for at du en dag vil finne ut at påstanden er korrekt stiger for hver dag regjeringen tillater invasjonen å pågå.
Lars Thorsen