Alle med samme mening invitert til debattmøte i Kristiansand om fristilt ytringsfrihet i samfunnet

Disse plakatene sensurerte Arendalsuka bort. De var ikke akseptable - er det ytringsrihet? (Foto: Agderposten)

I Sørlandets hovedstad går islam-hykleriet over i en tragisk komedie - der det tales glatt med to tunger!

Alle med samme mening invitert til debattmøte i Kristiansand om fristilt ytringsfrihet i samfunnet

Kulturminister Abid Raja har vært i Kristiansand der han av byens elite ble invitert til et lukket møte der man skulle drøfte ytringsfrihet. Raja er muslim og dermed tilhenger av Koranens budskap og sharia-lovgivningen, som ifølge Europarådet er i strid med demokratiet og menneskerettighetene. Medinvitert var leder for Muslimsk Union Agder, Akmal Ali, som har som rettesnor: «Det som står klart i Koranen diskuterer vi ikke, det følger vi.» På møtet ellers var medlem av ytringsfrihetskommisjonen, Steinar Olsen, som snakket varmt om «ytringsansvaret». Endelig var invitert noen lokale størrelser som tilhører det korrekte politiske miljø. Rosinen i pølsen: Kulturredaktør Karen Kristine Blågestad i avisen Fædrelandsvennen som beklaget seg over at vi her hadde å gjøre med et ekkokammer - samtidig som hun selv som debattansvarlig - avviser innlegg når islam-kritikken blir for skarp.

Ytringsfrihetskommisjonen har varslet at de vil avholde et debattmøte i Kristiansand i november. Det blir nok en samling av samme ulla som man nå hadde. Alle er enige om ytringsfrihetens velsignelser, men det får være grenser!
I bakgrunnen lurer muslimene som vil kriminalisere debattangrep på islam.
Vi som tilhører organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) har i særlig grad merket ytringsfrihetshykleriet i Kristiansand. Kulturstyret, formannskapet og bystyret nektet gjentatte ganger SIAN å avholde et debatt- og opplysningsmøte på biblioteket der temaet var: «Islam- en trussel?» Det var ingen grenser for hvordan de samme politikerne med den andre tungen hyllet ytringsfriheten.
Da SIAN skulle avholde et demonstrasjonsmøte på torget 19. november 2019 sa kommunen nei. Politiet måtte fortelle kommunepolitikerne at ifølge lov og rett kunne de ikke nekte.
Det totale bildet ser mørkt ut i øyeblikket.
Arne Tumyr