Anklagen mot vår tids politikere hardner til

Nå Sverige - neste gang Norge eller et annet europeisk land

Anklagen mot vår tids politikere hardner til

Anklagen som i fremtiden bør ende opp med tiltale og dom mot europeiske og norske toneangivende politikere –  er forankret i det forhold at de bevisst har tildekket og skjult for folket – hva islam har ført med seg av ondskap og samvittighetsløse holdninger. Enda det er åpenbart for alle som søker sannheten, at i det vesentlige er det muslimer med Koranen som inspirasjonskilde som raserer vestlige samfunn, forsøker politikere og andre samfunnstopper hardnakket å tilsløre dette faktum. NRK-journalisten som forrige mandag forsøkte å presenterte i Dagsrevyen hvem som sto bak brannstiftelsene og herjingene i Sverige, spurte vakthavende politioffiser, men fikk følgende svar: Vi vil ikke opplyse om hvilken etnisitet de har – intet bra vil komme ut av det. Denne forkastelige og sannhetsfornektende holdning – preger hele det politisk korrekte samfunnsmessige lederskap i hele Europa – ikke minst i Norge.

I media og i politikernes vokabular er det alltid tale om «innvandrere». Da opptrer man fullstendig misvisende og putter i samme sekk  svensker, tyskere og arabere. I noen sammenhenger kan begrepet «ikke-vestlige innvandrere» bli benyttet. Da tar man fredelig mennesker fra Japan og forfulgte kristne i islamske land i samme sekk som aggressive muhammedanere. Myndighetene har lagt seg på den linje at folk skal ikke få kjennskap til de samvittighetsløse og hatefulle holdninger muhammedanere inntar overfor ikke-muslimer. Sørgelig men sant: Politikerne har motsatt seg - selv å bli orientert om muslimers avskyelige holdninger og atferd overfor «de vantro».

Muslimer danset

Etter 9. september 2001 da over 3000 ble drept i islamske terroraksjoner i USA, danset muslimer i glede over det som hadde skjedd. Endelig hadde de fått hevn over Satans egen stat, USA.

 På bloggen til Jan Simonsen skrev Sayheed den 9. september 2011:

«Jeg er en  vanlig muslim ironisk nok har ikke langt skjegg men som mange andre ser vi på dette som den dagen muslimer fikk nok av tullet til vesten. Var i Egypt da dette skjedde alle folka jubla etc. hva er galt med at fienden vår dør ?

Går i moske en gang i uka samt ber 5 ganger daglig om mulig har fått lov og be i jobb tid også iogmed jeg klaget på at de nektet meg religionsfrihet så har litt mere rom til og utøve min religion nå ivertfall.»

 

Tenker avskyelig

Det er bare å konstatere at «gode muslimer» tenker avskyelig og helt utenfor vestlig tankegang knyttet til samvittighet, kjærlighet, empati  og medfølelse.

I Aftenposten i dag fortelles det om en opprørsleder i Syria som skjærer ut hjertet og andre organer fra liket av en syrisk soldat og biter i ett av dem. I boken til Mark Gabriel opplyses det om enda mer avskyelige slike handlinger –  som er preget av fullstendig samvittighetsløs islamistisk atferd.

Sannheten tilsløres

Mens åpenhet om religion er kurant i andre land – også i offentlige registere, er det et tabu-spørsmål her i landet. I Israel er religionstilhørighet til og med oppført i innbyggernes pass.

Her hjemme er det ikke en gang mulig å få opplyst hvor mange muslimer som nå bor her i landet. Det er rasistisk-preget «fysjom fysjom» å spørre etter forbryternes etnisitet når det berettes om overgripsvoldtekter, ran, drap eller hvem det er som er overrepresentert i svindel av offentlige myndigheter. I årets fire første måneder er 417 personer anmeldt for trygdesvindel. Til sammen hadde de svindlet til seg 72 millioner kroner. Ingen journalister spør NAV-direktøren om etnisitet – hadde de gjort det ville direktøren ha nektet å svare. Det gjelder også i denne sammenheng at folk ikke skal få vite at personer fra den islamske verden er overrepresentert. Dette er mennesker som er flasket opp med at det er tillat å lyve og bedra myndighetene i «Krigens hus». Trår Nav-direktøren feil her i forhold til hva som er politisk korrekt får han Antirasistisk Senter på nakken – med Shoaib Sultan i spissen.  Raymond Johansen, vil på vegne av Arbeiderpartiet – det statsbærende parti – trolig gi sin fulle støtte til Sultan. Johansen var jo klar i sin tale: «Et angrep på muslimer i Norge er også et angrep på meg og det norske folk. Tumyrs ytringer er lovlige, men også farlige. De former holdninger og flytter grenser.»

Sannheten som den er

Det er bare å se sannheten i øynene – det kristendommen og humanismen har utviklet seg til i vår tid –  er islam og islamismen totalt overlegen som samfunnsmodell og som moralsk rettesnor for det enkelte menneske. Mens «den gode muslim» som f. eks. Sayyid Qutb ville drepe alt og alle som ikke underkastet seg islam, sto kristendomsforkynneren Hans Nielsen Hauge (1732–1813) for det diamentralt motsatte livssyn. Den behandling han fikk av datidens «politisk korrekte» er skam og skjensel  – en uhyrlig handling som vekker forferdelse den dag i dag.

I toleransens- og religionsfrihetens navn har våre myndigheter åpnet for islamsk galskap som svenskene har fått en forsmak av. Mediene og politikerne skriver og snakker ikke om de reelle forhold som er bakgrunnen, nemlig islam som ideologi og i praksis. De taler i tvetydige vendinger og kraftløst om fattige boligområder, frustrerte ungdommer. Det gjelder å skjule for folket at hele innvandringspolitikken med det multikulturelle samfunn har spilt totalt fallitt. Med vidåpne dører for islam – er situasjonen preget av at vi står ved begynnelsen på et kollektivt nasjonalt og europeisk selvmord.

Denne gang Sverige – Norge neste gang – eller et annet europeisk land.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder