Ansiktet til IS og IS-tilhengere i Norge

Ansiktet til IS og IS-tilhengere i Norge

Verdenssamfunnet har i løpet av de siste dagene blitt vitner til hvordan flere unge og uskyldige mennesker har blitt drept i terroraksjoner, i Frankrike med Guds navn.

Muslimer har nok en gang fulgt Koranens påbud om å drepe ikke-muslimske mennesker.

Det var de blodtørstige muslimer som har igjen massakrere uforsvarte sivilister, særlig unge mennesker i Paris. 

Det er ingen tvil om at enkeltmennesker ikke kan stå bak en stor terroraksjon i et vestlige land. Historisk har vi vært vitner til, om hvordan myndigheter som kalles «terrorstater» har stått bak planlegging og finansiering av terroraksjoner. Terrorister får opplæring og blir bevæpnet av disse terror-myndighetene, blant disse det iranske islamske regimet, som er en stor trussel for verdensfred og demokrati.

Mange av terroristene som har stått bak terroraksjoner i land som Argentina, Norge, Tyskland, Tyrkia og Frankrike…, og de andre land, har vært fra det iranske regimet. I løpet av 37 år har det iranske regimet støttet verdens terrorister økonomisk og militært. Per i dag har flere iranske offiserer fra revolusjonsgarden blitt drept i Syria, Libanon, Irak og Afghanistan. Iranske regimets terrorhandlingen bør stoppes av FN, NATO og vestlige myndigheter.

Nå har krigen spredt seg fra Midtøsten til Europa. Sivilbefolkningen i Europa fortjener ikke dette. For å stoppe spredning av frykt og terror i verden, bør kildene kartlegges, avsløres og stilles for internasjonale domstoler.

Stasjonære ansikt
Iranske ambassaden i Oslo, som er en terrorstat ledet av muslimske fanatikere i verste grad, og som er en skam for verdenssamfunnet!  Det finns mange bevis om det. 

I den 06.11.2010 sa en kilder til NRK at: «Iran finansierer moskeer og sender imamer til Norge. Her forkynner de et hat mot Vesten. Målet er å forberede norske muslimer ideologisk på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det, sier en kilde til NRK.» 

En annen av NRKs kilder, sier dette:

«Imamene sendes hit for å spre Irans holdninger. Deres religiøse rolle er et skalkeskjul for å formidle et fiendtlig budskap mot Vesten. Gjennom sin forkynnelse klargjør de sine tilhørere ideologisk, slik at de i fremtiden skal være villige til å utføre terrorhandlinger dersom det kommer en ordre om det.»

Les mer om dette ved å klikke på denne linken:

http://www.nrk.no/norge/iran-sender-imamer-til-norge-1.7370559

Det iranske regimets terrorangrep i Oslo
Den 11. oktober 1993 ble William Nygaard skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig. Attentatet ble organisert av den iranske ambassaden i Oslo.Utgivelse av Salman Rushdies kontroversielle roman Sataniske vers, som utløste en islamistisk fatwa (fatwa er en domsavsigelse i islam, utstedt av en religiøs leder). Fatwaen kom fra den iranske Åndelige lederen Khomeini mot forfatteren og bokens oversettere og forleggere.

Andre ansikter, moskeer, imamer og religiøse ledere i Norge
Først og fremst bør de stater som gir terroristene militærtrening eller økonomisk støtte holdes ansvarlige for dette og straffes i form av sanksjoner. Dette gjelder blant de islamske landene som Iran og Saudi-Arabia … osv.

Ytterligere bør de religiøse ledere som offentlig ytrer seg mot vestlige verdier og som driver radikalisering av unge, sendes ut av landet. Moskeer og koran-skoler som mistenkes for opplæring som motstrider demokratiet og menneskerettigheter, bør stenges umiddelbart.

Ambassader som driver overvåkning, spionasje, rekruttering og propaganda, som oppfordrer til segregering mellom muslimer og ikke muslimer, eller som forkynner hat mot Vesten, bør stenges.

Både Saudi-Arabia og Iran tilbyr penger for å bygge moskeer i Norge og sender imamer hit. I disse moskeer legges det opp til å forberede muslimer ideologisk til å utføre terrorhandlinger. Det er viktig at norske regjeringen griper inn og forhindrer den økonomiske støtten til slike moskeer.

Muslimske hatt og terror mot de ikke-muslimer, knyttet sterk til islamsk religion. Alle de terror handlinger på en eller annen møte står i Koranen.

Koranen er en Ondskapsfull bok, det må være forbudt å selge eller undervises boken på norsk jord.

Koranen tillater muslimer til å ha voldsbruk mot ikke-muslimer.

Vi må stoppe islamiseringen av Norge
Problemet med islamister er svært aktuelt i dag, med fremveksten av Islamsk stat. Vi har fått nok et eksempel på hva som skjer når islamiseringen ikke hindres tidlig nok.

Islam er en umenneskelig og brutale tro. Vi må være obs på og stanse alle Handlinger til islamisering i Norge.

Blir medlem i SIAN nå
Som medlem av SIAN tar vi alle sammen del i det viktigste, organiserte tiltaket mot islamiseringen av Norge.

Jeg inviterer alle mennesker til og med muslimer som er ofret av sharialover til å bli medlem i SIAN og kjempe mot islamisering og terror i Norge.

Mansour Talebi,
Aktivt medlem i SIAN

Oslo, november 2015