Arbeiderpartiet omfavner islamiseringen.

Arbeiderpartiet omfavner islamiseringen.

Etter Drammenslaget politianmeldte jeg en lokal kommunist for hensynsløs atferd. Umiddelbart etter at jeg kontaktet ham i sakens anledning, startet en massiv trakasseringskampanje, som de røde er så gode på. Blant hundrevis av lite konstruktive henvendelser var også en innmelding i Arbeiderpartiet.
21.4.21 mottok jeg brev fra Arbeiderpartiet der de nekter å akseptere mitt medlemskap. Begrunnelsen vitner om utbredt hjernesvinn - alternativt moralsk kollaps - hos det som en gang var et parti for arbeidere.
Som gammel AUF-er trodde jeg at jeg visste hva Arbeiderpartiet står for, men realiteten i dag er verre enn jeg hadde trodd. Arbeiderpartiet hevder at SIAN motarbeider AP sin politikk.
Dette er jo i seg selv oppsiktsvekkende, siden SIAN bygger på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper. Dette er konsepter som Arbeiderpartiet tilsynelatende ikke verdsetter.
I sin begrunnelse siterer Arbeiderpartiet SIAN sitt formål slik;
«SIAN vil motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Formålet søkes oppnådd ved å spre informasjon om hva islam står for og hvilke konsekvenser islamiseringen vil få».
Arbeiderpartiet avslutter med å slå fast at «Med dette som bakgrunn så tas du ut av våre medlemslister».
Arbeiderpartiet er med andre ord sterke motstandere av at sårbare uskyldige ikkemuslimer skal informeres om islamproblemet, slik at folk bedre kan verge seg mot de potensielt dødelige effektene av islamiseringen.
På sett og vis er dette forståelig, siden Arbeiderpartiet er det parti som bærer størst skyld for den katastrofale islamimporten og dens ødeleggende effekt på velferd, økonomi, sikkerhet, fred og frihet for nålevende og fremtidige nordmenn.
Et annet ord for islamisering er shariatilpasning. Alle muslimer har en personlig religiøst befalt plikt til å medvirke til å shariatilpasse Norge. Dersom muslimene med politikernes velvillige medvirkning lykkes med å gjøre norsk lov shariakompatibel, da er alle andre politiske saker irrelevante.
Hva du mener om miljøvern, innvandring, abort, kjønnsidentiteter, religionsfrihet, ytringsfrihet - alt er avgjort.
På en veldig dårlig måte.
Sharia utsletter sivilisasjoner og lager tilbakestående shitholes.
Med Arbeiderpartiets aktive medvirkning.