Arbeiderpartiet overser at islamismen truer Europa

A-konferanse om «høyreekstremisme» en latterlig tragedie

Arbeiderpartiet overser at islamismen truer Europa

Vår multikulturelle utenriksminister, Espen Barth Eide, blåser i barten av det faktum at rikskansler Angela Merkel har erklært drømmen om det multikulturelle samfunn for død. Statsminister David Cameron og tidligere president i Frankrike, Nicolas Sarkozy har gjort det samme. Ikke desto mindre retter Barth Eide i en kronikk i Aftenposten i dag pekefingeren mot de som  «hater det multikulturelle samfunnet». Det er «høyreekstremismen» Arbeiderpartiet og Barth Eide nå setter til veggs. Konferanse om temaet holdes i Oslo i morgen og onsdag. Her kobles høyreekstremisme til nazisme. I Kristiansand den 22. mai skal «eksperten» Øyvind Strømmen  fra det ekstreme Antirasistisk Senter-miljøet foredra om høyreekstreme terroraksjoner – der enhver mygg blir til en elefant. Barth Eide er bekymret over at i Ungarn protesterte nasjonalister mot at Den jødiske verdenskongressen hadde lagt sitt møte til Budapest. Men Eide fortier at muslimer dreper uskyldige mennesker i tusentall verden over. Det islamske barbariet forbigås i stillhet. Selv om det var ille det som skjedde i Ungarn - så ble det ikke sprengt bomber blant sivile – og ingen skar strupen over på sine fiender. Meninger som bl. a. SIAN's medlemmer har utestenges på konferansene. Den hele og fulle sannhet er forbudt – det er kun sannheten  innenfor en multikulturell ramme –  innenfor Det nye Norge – som tillates.  Konferanseopplegget er en latterlig tragedie.

 

Tittelen i Aftenposten over Eides kronikk lyder: «Hatet mot Europas minoriteter». Videre heter det i headingen: «Høyreekstreme krefter er igjen i bevegelse i Europa. Vår egen historie minner oss om at vi ikke må sove, men ta ansvar i tide, hjemme så vel som ute».

Hvis det er noe som er «i bevegelse i Europa» så er det islamismen. Europa vil ha 60 millioner muslimer i Europa i 2030, mens Norge vil få 350.000.  Det er ikke «minoritetene» SIAN frykter, Barth Eide, det er det samfunnssyn muhammedanerne higer etter – slik vi finner  det islamske samfunnet  beskrevet innen islams liv og lære. Utenriksministeren flyr nok for det meste over islamske landområder, men hadde han bodd i Saudi-Arabia eller i Pakistan noen år, slik noen få av våre medlemmer har gjort, ville han ha kommet hjem og trolig sagt: Slik kan vi ikke ha det!

Hadde Barth Eide lest noen islamkritiske bøker og studert islam nærmere i teori og praksis, hadde utenriksministeren kanskje ha sagt det samme som president Putin: De norske skikker og tradisjoner er ikke forenlige med mangelen på kultur og den primitive levemåten.

Det er ikke til å forstå at Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre og nå Espen Barth Eide ikke ser at det er ikke «høyreekstremisme» som truer landet – for store deler av det norske folk har gitt uttrykk for at de anser islam for å være en trussel mot det vestlige samfunn.

Kampen mot det islamske barbariet angår ikke Arbeiderpartiet – dessverre ser vi over hele Europa - ikke bare i Norge – hvordan sosialistene lefler med islamistene. Takket være stemmer fra den sistnevnte gruppen fikk den sosialistiske presidentkandidaten i Frankrike flertall ved siste valg.

Som sosialist og da snakke om 1930-årene og «du må ikke sove» – burde Espen Barth Eide gå stille i dørene. For var det noen som sov – så var det også den gang – Arbeiderpartiets regjering.

For riktig å sverte den anti-islamske sosiale bevegelse, får Eide seg til å skrive at det var «mange som flørtet  med nazismen i 1930-årene.» Sosialistene ikke bare flørtet med totalitære krefter – de kjempet for «proletariatets diktatur» og sang – «Det lysner i øst kamerater» – alt mens Stalin myrdet millioner russere.

Urovekkende er det når Barth Eide forteller i kronikken at på konferansen i Oslo skal man drøfte «hvordan hatefulle ytringer må veies opp mot hensynet til ytringsfriheten». Hvorfor ikke ta skrittet fullt ut og slutte seg til det islamskpregede menneskerettighetsrådet i FN – som vil ha forbud mot religionskritikk (les forbud mot islamkritikk).

Eide er opptatt av å «verne om minoritetene» som i klartekst betyr at vi også skal verne om islam, verne og fremme islamismen. Det er, som det har vært sagt fra Arbeiderpartihold tidligere «en villet politikk».

I dette fullstendige helsvarte bildet er et lyspunkt: Verken Barth Eide eller andre fra Arbeiderpartiet er å finne som statsråder i regjeringsbygningen etter høstens valg.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder

 

Til de som kommenterer

Vennligst kommenter i tilknytning til temaer som berøres i artikkelen, eller beslektede emner.

De som ikke holder seg innenfor et visst minstemål knyttet til form og innhold, må være forberedt på at innlegg fjernes uten videre.

For øvrig er det «høyt under taket» når det gjelder ytringer på SIANs Nettavis. Vi vil helst ikke fjerne et eneste innlegg.

Moderator