Arfan Bhatti bak demonstrasjon mot Muhammed-tegninger

Arfan Bhatti bak demonstrasjon mot Muhammed-tegninger

En Facebook-gruppe ledet av Arfan Bhatti tar initiativ til en demonstrasjon i Oslo fredag 12.02.10 mellom kl. 17:30 og 20:30. Mer enn 400 personer har så langt bekreftet at de vil delta.

Initiativet kommer få dager etter at Dagbladet 03.02.10 gjenga en tegning fra Facebook-siden tilhørende Politiets sikkerhetstjeneste, hvor profeten Muhammed ble fremstilt som en gris. Dette har, i følge Islamsk råd Norge, opprørt mange muslimer. I en pressemelding rettet rådet kritikk mot både PST og Dagbladet for å ha utvist ”kritikkverdig oppførsel”.

Venstrepolitiker og leder i Utlendingsnemnda Abid Q. Raja uttalte til Dagbladet 03.02.10 at han var oppriktig redd for at tegningen ville utløse muslimske voldsraid i Norge.

I beskrivelsen av gruppen, som kaller seg ”Vis avsky mot karikaturene av vår profet Muhammad!”, heter det blant annet:

Har de glemt al-Mu'tasim [abbasidisk kalif, red. anm.]? Som sendte en hel hær til angrep på europeerne, fordi de hadde revet av klærne til én muslimsk kvinne! Og Rasulullah [Allahs sendebud, altså profeten Muhammed, red. anm.] hånes på de verste måter, mens ingen hær utløses for ham!

Hva slags folk har vi blitt!? Klarer vi ikke å forsvare vår leder, profet og hærfører, så fortjener vi ikke tittelen muslimer!

Gruppen har rundt 1 500 medlemmer og presenterer seg under det svarte jihadflagget, som i islam symboliserer opprør og kamp.

En av gruppens administratorer er Arfan Qadeer Bhatti, som har vært og er en profilert skikkelse i det kriminelle miljøet i Oslo. Bhatti er flere ganger straffedømt for trusler, grov vold og utpressing, samt for medvirkning til skuddene som ble avfyrt mot Det mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo i september 2006.

Mer enn 400 personer har så langt bekreftet at de vil delta i demonstrasjonen for ”å vise avsky mot de nylig publiserte, hånende karikaturene mot Profet[en] Muhammad”, slik arrangementet beskrives.

– Sammen er vi sterke, og insha'allah [om Allah vil, red. anm.] vårt rop vil bli hørt, skriver Bhatti selv i kommentar.

Morten Andersen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
representant