ARS lyver og demoniserer gode nordmenn

Skaper legitimitet for voldsutøvelse fra Norgesfiendtlige medsammensvorne

ARS lyver og demoniserer gode nordmenn

Før SIAN sin menneskerettsaktivisme på Eidsvolls plass 8. mai har Antirasistisk Senter trykket en pamflett til utdeling blant de barbariske horder som erfaringsmessig møter frem.

Helt siden den vanvittige muslimvolden i august 2020 har Rune Berglund Steen forkynt at ARS vil påta seg hærførerrollen blant Norgesfiendene. I dag ser vi hvilket våpen han har valgt. Han pisker opp de drapslystne ved å servere grove løgner, tendensiøst sludder, guilt by association og generelt pisspreik.

Det eneste som er totalt fraværende i pamfletten fra ARS er en drøfting av om de teologiske og empiriske fakta SIAN formidler er sanne eller ei. Dette skyldes ganske enkelt at sannhet ikke har noen plass i det tyranniske demokratifiendtlige universet Antirasistisk Senter og deres medsammensvorne befinner seg.

På sin nettside har ARS publisertteksten som er oppsiktsvekkende virkelighetsfjern, som pisker opp hat og intoleranse og som rettferdiggjør udemokratisk og voldelig innsats for å fjerne SIAN. Det verste er at teksten skal deles ut blant mennesker med null krenkelsesterskel, høy offermentalitet og ekstrem voldstilbøyelighet. Vi snakker om de som Muhammed kaller gode muslimer. Den kommunistiske voldsbermen blir speidergutter i forhold til de ville hyeneflokker som vil gjøre sitt ytterste for å drepe SIAN tilhengere lørdag og ved kommende arrangementer eller når vi påtreffes på gaten i hverdagslige anledninger.

Pamfletten som er publisert har følgende tekst:

Sammen mot SIAN (pamflett)

Hvorfor står vi her og protesterer?

Vi står her fordi vi er antirasister.

Vi protesterer fordi vi ser at rasistiske grupper har blitt mer aktive i Norge.

Vi står sammen for å vise bredden i fellesskapet mot rasisme, hat og menneskeforakt.

I dag protesterer vi spesifikt mot SIAN.

Hvem er SIAN? 

SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) er en liten, høyreekstrem organisasjon som retter sin rasisme spesielt mot de av oss som er muslimer, eller ser ut som om vi har bakgrunn fra et land hvor mange er muslimer.

[Merknad: SIAN er mot islamisering/politisk islam/shariatilpasning. SIAN er ikke opptatt av hvordan folk ser ut. Løgnen fra ARS er wokeisme, hvilket blant annet innebærer at den er frikoblet fra fakta.]

SIAN er en høyreekstrem organisasjon, og det er samrøre mellom medlemmer av SIAN og organiserte nynazister. SIAN er for etnisk rensning av mange muslimske nordmenn, de vil at mange norske muslimer skal settes i egne leire og at de skal sendes ut av Norge.

[Merknad: Ekstremisme innebærer voldsvilje for å oppnå sin politiske målsetning. De eneste påviselige ekstremistene er ARS sine medsammensvorne. SIAN har ikke mer samrøre med nazister enn vi har med ARS, kommunister og muslimer. Skal man bedrive demokratiutøvelse, sannhetssøken og fri meningsbrytning er det påkrevet å snakke med andre mennesker. Islam er ikke en etnisitet. Shariatilbøyelighet er politikk, ikke religion.]

Lederen i SIAN er straffedømt for å ha spredd hatefulle ytringer mot muslimer, og er anmeldt for dette i flere sammenhenger.

[Merknad: Jeg er ikke dømt for innholdet i folkeopplysningen vår. Jeg er dømt for de tanker dommeren produserte i sitt hode basert på ignorering av bevismaterialet og generell inkompetanse om fagfeltet islam. Politiet oppfordrer i media muslimer til å anmelde utsagn selv om disse ikke er straffbare. Dette i kombinasjon med generelt lav muslimsk krenkelsesterskel forklarer et høyt antall anmeldelser, der mer enn 90% henlegges.]

Propagandaen SIAN sprer likner på budskapet nazistene spredde om jødene på 30-tallet. Det er det samme hatet og den samme menneskeforakten.

[Merknad: SIAN si folkeopplysning baseres på teologiske og empiriske fakta. Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Fakta er ikke manipulativt. Det er fakta. At folk påvirkes av fakta om en importert folkemordmaskin kan ikke bebreides oss. Ansvaret ligger hos islams oppfinner og de av muslimene som har drept 270 millioner ikkemuslimer i islams navn og som den dag i dag bedriver religiøst hjemlet/befalt herrefolkatferd, dominanskrim, slaveri, plyndring, seksualpredatoratferd og morderzombieatferd.]

 

 

De er jo så få – hvorfor bryr vi oss?

SIAN er ikke en folkebevegelse, de er knapt nok en gjeng. Vanligvis er de aldri mer enn en håndfull mennesker som demonstrerer. Men hatet de sprer er voldsomt, og det kan vi ikke overse. De har også et større omland av tilhengere, spesielt i sosiale medier.

[Merknad: At SIAN talere er få kan ha sammenheng med all den politiske vold og forfølgelse man utsettes for ved å praktisere demokrati i Norge. Det har tidligere blitt oppfordret til vold og fascistisk atferd fra ARS talerstol. Dersom ARS hadde avstått fra å spre hat, feilinformasjon og slik rettferdiggjøre politisk vold, kunne vi vært flere. Om man er én eller hundre sier intet om hvor vidt budskapet er sant. Ytringsfrihetskommisjonen pekte i så måte i 1999 på Sokrates, Jesus og Galilei som eksempler på dissidenter som sto alene. Det vesentlige er om man har sannheten på sin side. Det er frykt for og hat mot sannheten som driver ARS til å motarbeide demokratiet vårt på denne måten.]

De av oss som rammes av SIANs hatefulle budskap, skal se at vi andre stiller opp og protesterer. Rasisme og hat må møtes med samhold og motstand, og må aldri normaliseres.

Høyreekstreme grupper kan ikke overses. Det siste tiåret har vi hatt to terrorangrep i Norge som bygde på det samme hatet som SIAN sprer mot muslimer. Dette hatet blir ikke borte av at vi ser en annen vei. Det må møtes med tydelig motstand fra det store fellesskapet – hver gang og overalt.

[Merknad: Breivik og Manshaus er terrorister som ikke er relevante å trekke frem i anledning SIAN sin demokratiske folkeopplysningsvirksomhet. Guilt by association er nedrig og patetisk og vitner om mangel på saklige argumenter. Derimot er det nærliggende å reflektere over muslimterrorister som importeres og odles i Norge. Vi eksporterte 100 muslimske morderzombier til Syria, men menneskeliv betyr intet for ARS når de ikke kan benyttes som påskudd for å sleske til seg statsstøtte. Muslimterrorister sitt hat er forankret i koranen. SIAN sin folkeopplysning om islamproblemet er forankret i den samme koranen. ARS velger å definere varsleren som sin fiende og går dermed muslimterroristenes ærend.]

Vi må vise at antirasisme, fellesskap og inkludering er det vanlige. Vi har et ansvar for at høyreekstreme og rasistiske grupper ikke får plass til å verve tilhengere. Vi har et ansvar for at historien ikke gjentar seg.

Vi står her for å vise at et sterkt fellesskap vinner i kampen mot hatet og menneskeforakten.

Vi står her i dag for å vise samhold og solidaritet.

Vi står her fordi vi er antirasister.

Du er velkommen til å stå sammen med oss.

Antirasistisk fellesskap er et nettverk av organisasjoner, fagforeninger, grupper og partier som står sammen i kampen mot rasisme, hat og fordommer.

[Merknad: Islamimport splitter og polariserer Det ødelegger samfunnslimet. Det har ført til katastrofe og i siste fase folkemord i alle land det er gjennomført. Vi har et ansvar for at historien ikke gjentar seg.  Islam betrakter inkludering som en uakseptabel vederstyggelighet. Derfor segregerer gjestene seg i enklaver, der de praktiserer egne normer, regler og lover. Koran, sunna og sharia dokumenterer at islam er fundamentert på hat og menneskeforakt. Å opplyse om dette hatet er fakta, ikke fordommer.]

Dersom de hitreiste barbarer lykkes med å skade eller drepe SIAN medlemmer har Rune Berglund Steen blod på sine fingre.

Det har også følgende medsammensvorne organisasjoner og partier:

Amnesty International Norge, Fagforbundet avdeling 6. Teknisk Fagforening Oslo, Fagforbundet Oslo, LO i Oslo, Minotenk, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Oslo SV, Rødt, Rødt Oslo, Salam, Utdanningsforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Viken.

Oppdatering:

Faktisk.no har 7.5.21 slått fast at påstandene fra Antirasistisk Senter er usanne.