Asyloppskrift åpent ut på nettet

Asyloppskrift åpent ut på nettet

Dette er ikke bare en kokebok i å få asyl. Dette kan sammenlignes med å gi alle skolebarn svarene før eksamen – bortsett fra at de samfunnsmessige konsekvensene i dette tilfellet er så uendelig mye verre. Dette er en konkret bruksanvisning på hvordan islamiseringen av Norge skal økes ytterligere. SIAN mangler ord for det forræderiet som UDIs fungerende direktør Frode Forfang (bildet) her begår. Det hjelper ikke noe at skjønnet for hvem som skal innvilges asyl til syvende og sist ligger hos myndighetene. De har vist seg udugelige til å håndtere et slikt ansvar i en årrekke og tilstrømningen av illegale asylsøkere har økt kraftig. Norge tar i dag imot fire ganger flere asylsøkere enn Danmark og Finland til sammen.

SIAN oppfordrer alle lesere til å sende protestbrev og avskyerklæringer til UDIs fungerende direktør Frode Forfang som åpenbart synes at Norge skal bli mer likt Irak og Somalia og Afghanistan.

Les mer i Aftenposten.
Les mer på UDIs nettsider.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant