Avisen nekter å se - og skrive om moske-saken

For VG er useriøse ytringer «utålelig hets» mot islam

Avisen nekter å se - og skrive om moske-saken

På lederplass i dag skriver VG om «utålelig hets» mot moskeer i Norge. Lederskribenten refererer her til en e-post som World Islamic Mission mottok: «Før 2013 er over skal alle moskeer i Norge være brent til grunne. Vi er en gruppe menn som har planlagt dette i syv år.» Det er mest sannsynlig at denne «trusselen» har samme karakter som historien om «terroristen som skulle sprenge Stortinget» – som resulterte i at politiet satte hovedstaden på ende. Senere viste det seg å være en privat ubenksom bemerkning fra en ung mann – sagt under alkoholpåvirkning i en buss – som en medpassasjer snappet opp og som «slo alarm». Naturlig nok - politiet har ennå ikke tatt ut noen tiltale mot «terroristen», som knapt nok er i stand til å gjøre en katt fortred.

VG-vern
sikrer
islam!
Nå har VG nok en gang stilt seg bak islam. Islam er en religion, skriver avisen - og stikker dermed under stol at islam er politikk, ond politikk.

Det er åpenbart utenfor enhver rimelighet å brenne ned 124 moskeer som til nå er etablert i Norge. Heller ikke vil det være mulig å «brenne» moskeenes -antidemokratiske budskap – som er det samme i Norge som over alt ellers i verden der islam har fått fotfeste.

Drep de vantro
Ordren fra Allah lyder: Som «god muslim» er det din plikt å forfølge og hvis mulig drepe de vantro og alle andre som krenker vår «Profet».
I februar 1989 toget 3000 rasende muslimer oppover Karl Johans gate med krav om at en forfatter måtte drepes - han hadde skrevet en bok muslimene mislikte. I 2004 uttalte Zahid Mukhtar på vegne av Muslimsk Råd at han hadde stor forståelse for de som skjøt og drepte filmskaperen Theo van Gogh – etter som han hadde fornærmet profeten. Direktøren ved Arkivet i Kristiansand, Aslak Brekke, hadde også et godt argument for ugjerningen: Theo van Gogh hadde kalt muslimer for esel- pulere! Direktøren lot de tilstedeværende forstå at dermed hadde offeret selv skyld.

Vold i moskeen
Hva vet VG om det som foregår i moskeene? Regner redaktøren med at det er omtrent det samme som i kirkene – utelukkende from religionsutøvelse? Med ujevne mellomrom kommer meldinger om imamer som begår alvorlig vold mot muslimske barn – på grunn av at de ikke har resitert Koranen tilfredsstillende. Abid Q. Raja omtaler i sin bok tre voldelige hendelser - han skriver: «Det var en annen gang også, da var det en ny imam som klinte til med stokken på foten min så tårene spratt på meg. Han tok også tak i en liten jente og løftet henne opp etter håret; beina hennes sprellet en halvmeter over gulvet, og hun hylskrek.»

Jihadisten i moskeen
VG har ikke brydd seg med å informere sine lesere om de «skjult kamera-avsløringene» i England der imamen direkte oppfordrer sine tilhørere til å slakte ned de som fornærmer «Profeten». Vi vet også at i Midtøsten er moskeen ofte det siste tilholdsstedet for jihadistene før de går ut og sprenger seg selv i biter – i den hensikt å drepe flest mulig andre mennesker.
Det er nettopp i moskeen store og små muslimer hjernevaskes og indoktrineres - og det med en uhyggelig lære: Drep de vantro, ha ingen jøder eller kristne som venner, lev etter Allah-skapte lover, forlater du islam må du dø. Det er forbudt for muslimske kvinner å gifte seg med ikke-muslimer. Videre lyder den udiskutable ordren: Islam skal dominere Europa og hele verden. Allah er den eneste Gud. Demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet underlegges sharialovene.
Diktatorens og despotens politisk-religiøse ondskap doseres i moskeene.

Islamsk barbari
Så og si hele det norske folk vil være motstandere av det islamske barbariet - som intet har med religion å gjøre. Nordmenn som blir opprørt over at dette foregår i vårt land - endog med statsstøtte - og som ikke er i stand til å protestere på adekvat måte - kan falle for fristelsen til å gjøre noe dumt og uakseptabelt - som f. eks. å sende en mail av samme karakter som den VG refererer til.
Avisen rubriserer en annen konkret hendelse som hets mot muslimer. En moské i Fredrikstad er utsatt for «sjikane». Ved inngangen ble det hengt opp en pølseplakat stjålet fra Statoil med påskriften «alltid en wiener for en muslim». Men dette er ingen hets, snarere en meningsytring som antas å være rimelig godt innenfor bl. a. Grunnlovens ytringsfrihetsbestemmelse - men selvfølgelig ganske usmakelig.

«Det nye Norge»
Videre forteller VG at det på trappen foran Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl.e Sunnat i Oslo - ble funnet et avskåret grisehode - som ifølge avisen også er for hets å regne. Men hva er da muslim-kravet ved Sørlandet sykehus der en tegning av en gris på barneavdelingen måtte fjernes etter krav fra muslimer? Ikke et ord skrives i VG om hvordan norske skoleelever som har servelatpølse eller leverpostei på skolematen hetses - heller ikke når muslimske barnehage-ansatte nekter å ha noe med svinekjøtt å gjøre fordi det er «uren mat». I Danmark har muslimenes krav om forbud mot svinekjøtt tatt helt av. Er det ok for VG at det trampes på norske mattradisjoner - når det er muslimer som må forholde seg til «haram»? Avisen støtter seg tydeligvis på Jonas Gahr Støre som sier: Vi må tilpasse oss det flerkulturelle samfunn - vi må akseptere «Det nye Norge».

Drep dem som hunder
VG-redaktøren henviser til generalsekretær Mehtab Afsa i Islamsk Råd som forteller at medlemmene er redde etter «hets-episodene». Avisen fortier at det er all grunn for nordmenn til å være mer redd for Afsa og hans islamske brødre, som er medlem av Minhai-ul-Quran-moskeen. Sektens leder, Muhammad Thair ul-Qadri fra Pakistan, har som målsetting at islam skal dominere verden. Hans budskap er klart: De som fornærmer profeten - det være seg muslimer, jøder eller kristne - skal drepes som hunder.
Allerede for 15 år siden advarte Per Lønning i en kronikk i Aftenposten mot ul-Qadri fordi han forlangte dødsstraff for de som viser forakt for profeten. Det er denne mannen og denne ideologien Mehtab Afsa i Islamsk Råd forholder seg til - alt mens VG-redaktøren åpenbart ser en annen vei når slike forhold avdekkes.

Overlevde så vidt
Muslim og islam-kritiker Walid Al-Kubaisi var en håndsbredd fra å bli drept av «gode muslimer» - og underegnede har fått mail om at Allah tar meg snart av dage. Dette er ikke interessant for VG - heller ikke når muslimer og deres våpendragere angriper våre stands, destruerer vårt utstyr og jager oss fra standplassen - mens de selv deler ut sine flyveblader.
Nei, det VG er opptatt av er at «i et godt samfunn slår man ned på hets mot religioner og minoriteter», samtidig som avisen stikker under stol at islam er ingen religion men en samfunnsmodell hvis hat-ideologi domineres av terror og drap og «hellig krig» mot alt og alle som ikke vil underkaste seg Allah, «Profeten» og sharialovene. Avisen registrerer heller ikke hvor absurd situasjonen er - når militær-regimet i Egypt forbyr Det islamske Brorskap som har bred støtte i folket!

Med bind for øynene
VG skriver imidlertid også, og som vel de fleste i vårt land kan slutte seg til: «Vi kan ikke akseptere trusler mot noen trosretninger og forventer at alle, uavhengig av hvilken religion de tilhører, respekterer andres livssyn.» VG-redaktøren må da vite at her skriver han eller hun med bind for øynene! Islams mål er å utrydde alle religioner - bare én religion skal være tilbake.
Det blir feil når det skrives: «Trosfriheten er ukrenkelig, og befestet i grunnloven.»
Retten til religionsfrihet er ikke absolutt. Hvis religionsutøvelsen strider mot den sekulære lovgivning på en måte som er en trussel mot samfunnet, åpnes det nasjonale så vel som det internasjonale lovverk for - at landets myndigheter kan treffe tiltak som faktisk begrenser religionsfriheten.

Politikerne svikter
Det er her våre politikere og samfunnseliten svikter totalt - for islam er på kollisjonskurs mot de grunnleggende norske og vestlige verdier.
Det islam står for er ikke innenfor «lov og rett» - islam krenker «rett og sømnd».
Den angivelige utålelige hets mot muslimer som VG her har hvirvlet opp - er i virkeligheten nesten uten substans - mens avisen på den annen side ikke vil se den massive forfølgelse mot ikke-muslimer som islam står for. I Matt. 7:3 kan man lett omskrevet lese: Vg-redaktøren ser splinten i sin kristne brors øye, men bjelken i muhammedanerens øye blir VG ikke var.»
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder