Avisredaktørene nekter å ta oppvasken!

Redaktør Vebjørn H. Selbekk mottok over 50 drapstrusler etter at han trykket Muhammed-tegningene i Magazinet. (Foto: SIAN)

Avisredaktørene nekter å ta oppvasken!

Dessverre er situasjonen den at norsk presse nekter å ta islamoppvasken. I kjølvannet av den flerkulturelle avisen Utrop sitt utspill – det at den rødgrønne regjeringen fører en nyrasistisk integreringspolitikk – har det ikke manglet på kommentarer i avisene. Redaktøren av Utrop, Majoran Vivekananthan, får rimeligvis null støtte, men derimot flommer kommentarene over av velvilje på det punkt at integreringspolitikken gjør innvandrerne ikke til likeverdige borgere.

Dagsavisens redaktør, Arne Strand, skriver: ”Integrering er å gjøre innvandrerne til likeverdige borgere gjennom å lære dem norsk, skaffe dem jobb og få dem som deltakere i samfunnslivet. Det må skje samtidig med at de får beholde sin kultur, sitt språk og anledning til å utøve sin religion.” Flere andre aviser skriver omtrent det samme.

Dessverre – det nytter ikke med disse velmenende generelle formuleringene, når muslimene – for det er denne gruppen som er problemet – krever religiøst motiverte særordninger for seg. Dette dreier seg om regler og lover som står i motstrid til FNs menneskerettigheter og norsk lovgivning. De krever respekt for en diskrimineringskultur som går på tvers av det man her i landet anser som god folkeskikk.

Redaktør Strand bør svare på disse spørsmål:

 • Skal norske myndigheter stilltiende akseptere en omfattende kvinnediskriminerende og undertrykkende islamsk kultur?
 • Skal norske myndigheter akseptere at kvinner fra én religion nektes ekteskap med menn utenfor denne religionen?
 • Skal myndighetene akseptere at islamske trossamfunn nekter å anerkjenne norsk skilsmisselovgivning?
 • Skal myndighetene etterkomme kravene om egne islamske grunnskoler – som indoktrinerer elevene i en totalitær religiøs og politisk ideologi?
 • Skal krav fra muslimske foreldre om segregerte klasser for jenter og gutter imøtekommes?
 • Skal skolen pålegges å stille med kvinnelige lærere for muslimske jenter og egen svømmeundervisning med spesielle kleskrav?
 • Skal norsk skole gi dispensasjon for muslimske elever på områder der kravet er obligatorisk?
 • Skal det offentlige og private arbeidsliv legges slik til rette at muslimer kan vende seg mot Mekka og be fem ganger om dagen?
 • Skal man si ja til bruk av hijab over alt i samfunnet?
 • Skal sykehusene pålegges å foreta religiøst motivert omskjæring av alle muslimske guttebarn?
 • Skal norske leger være forpliktet til å utstede erklæringer til muslimske foreldre at deres datter er jomfru?
 • Skal muslimer kunne kreve særordninger i det offentlige rom som er begrunnet med religionstilhørighet?

Det er uforståelig at redaktør Strand og hans kolleger ikke ser at muslimene vil ikke integreres i det norske samfunn – de har ikke noe ønske om å ”bli norske”. Islamsk Råd Norge ber om fritt armslag – slik at muslimer her i landet kan fungere som femtekolonnister til fordel for en islamsk samfunnsordning.

Det bør ikke herske noen tvil om at vi står overfor en religion og en kultur – men først og fremst en politikk – som på sikt er en trussel mot det norske samfunn.