BA-saken avgjort ved forlik

«Hadde ikke dekning for tittelen og vi beklager ord bruken»

BA-saken avgjort ved forlik

Det er inngått et utenomrettslig forlik mellom Bergensavisen («BA») ved advokat Vidar Strømme i Advokatfirmaet Schjødt AS – og leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Arne Tumyr – som innebærer at «BA» betaler til SIAN-lederen 30.000 kroner i oppreisning. Dessuten har redaktør Anders Nyland tatt inn i avisen i dag, fredag7. desember , følgende omforenet tekst: «Den 3. februar i år hadde Bergensavisen omtale av et debattmøte i Studentersamfunnet i Bergen under tittelen: «Tara vil be rasist på te». Det fremgikk av ingressen at vedkommende person var lederen i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Arne Tumyr. «BA» hadde ikke dekning for tittelen og vi beklager ordbruken.»

-Jeg er godt fornøyd med resultatet, sier Tumyr til SIAN's nettavis. Det fremgår nemlig av forliket at redaktøren erkjenner at avisen ikke hadde dekning for å kalle meg rasist. På sett og vis ser jeg på forliket som en seier i forhold til  det standpunktet «BA» opprinnelig inntok – da av isen nektet å beklage. I en e-post 6. februar heter det: «Du får ingen beklagelse.»

–Dette betyr at det blir ingen rettssak?

–Ja, Kristiansand tingrett hadde berammet  hovedforhandling 12. og 13. februar, men saken er nå  hevet.

–Men hadde det ikke vært bedre med en rettsavgjørelse , for du hadde  vel en klar vinnersak?

–Det kan du si, men det er alltid en viss usikkerhet knyttet til en rettslig dom. Man vet aldri hva som kommer. Det gjelder særlig i saker som har et politisk bakteppe.  Hvis min motpart hadde valgt vitneforklaring fra f. eks. Antirasistisk Senter eller fra annet venstreekstremistisk hold – og hadde vi fått en dommer med «politisk korrekte meninger»  som grunnholdning  – er det ikke uten videre opplagt at en tingrettdom hadde fjernet rasiststemplet fullstendig.

–Men en dommer skal jo ikke blande sine personlige holdninger inn i en domsavsigelse?

–Korrekt, og nettopp derfor hadde jeg tro på at en rettsavgjørelse ville ha resultert i seier for SIAN og et tap for «BA». Det var vel det redaktør Nyland fryktet. Derfor var det nok at min motpart strakte seg så langt under forliksforhandlingene.  

–Feiget du ikke unna når du ikke tok rettssaken, Tumyr?

–Kanskje det virker slik for noen,   men det måtte også tas høyde for at her kunne det bli en ankesak til lagmannsretten. Derved ville jeg ha fått i fanget et mareritt som ville ha kostet både penger, tid og krefter. Forliksresultatet er bedre enn det jeg i verste fall ville ha fått gjennom en dom. Kanskje SIAN tjener på at det jeg har av tid og krefter brukes i den anti-islamske opplysningsvirksomheten – og byggende organisasjonsarbeid i stedet for på en rettssak.

–Hvordan står det til med kreftene, Tumyr? Uten å fornærme deg: Du er jo nå blitt en gammel mann på 79 år?

–Jeg blåser i alderen. President Shimon Peres er 89 år.

–Hvordan kommer du økonomisk ut av denne saken?

–Meget tilfredsstillende idet medlemmer av SIAN betalte inn nærmere 30.000 kroner som «kronerulling» til rettssaken. Vi har styrevedtak på at dersom jeg fikk dekket kostnadene med saken på annen måte, ville pengene tilfalle SIAN som da styret disponerte. Jeg må søke styret om å få dekket inn en mindre del av dette beløpet til spesielle kostnader – slik at totalt sett blir det en meget betydelig gevinst for SIAN, noe som kommer vel med da vi har kostnadskrevende oppgaver foran oss.

–«BA» kom kanskje ikke fullt så bra ut av saken?

–Nei, jeg regner med at avisen sitter tilbake med en samlet regning på nærmere 150.000 kroner. Det er jo nemlig slik at når man hyrer inn advokater som har en timepris på 3000 - 4000 kroner viser taxameteret ganske snart svære beløp.

-Var det ikke slik at du umiddelbart etter omtalen i «BA» i februar hadde sett deg ferdig med saken dersom du hadde fått en beklagelse?

–Det er riktig. Redaktøren kunne ha kommet ut av situasjonen uten at det hadde kostet avisen en krone, men han valgte å svare meg ganske så arrogant at jeg fikk ingen beklagelse og at jeg gjerne måtte gå rettens vei. Redaktør Anders Nyland i Bergensavisen har ikke hatt noen heldig hånd med denne saken, sier Arne Tumyr til slutt.

Bodil - redaksjonen SIAN's nettavis