Bemerkning[til Fædrelandsvennens reportasje fra SIAN’d stand 29.5

Bemerkning[til Fædrelandsvennens reportasje fra SIAN’d stand 29.5

 

 
Det er utrolig at en av landets største aviser kan sende en journalist som er så forutinntatt til en sak for å rapportere fra et arrangement, som det ble gjort i Kristiansand den 29. mai. Dette er det viktigste emnet vi kan diskutere her i landet nå.
Journalisten skriver feilaktig at 30 mennesker var møtt frem. Nei, det var mange flere som sto og lyttet til Tumyrs foredrag, så mange at det ikke var lett å telle. Foredraget var i alle deler korrekt. Tumyr er en modig mann, en opplyst og engasjert mann og han vil Norges og nordmenns vel.  Det vil nok dessverre vise seg en dag at han har rett i det han sier om vi ikke setter foten ned. Brosjyren som ble rundhåndet delt ut, ble med takk mottatt av mange mennesker. Noen sa ”dette var på tide”, andre sa ”Gud velsigne dere”. Stemningen var stort sett positiv.
 
Men at noen er uopplyste er ikke å undres over. Det var nettopp for å gi folk kunnskap at STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE (SIAN) holdt denne stand’en på Nedre Torg. Nå hadde alle som var til stede mulighet til å skaffe seg kunnskap. Noen vendte den dessverre ryggen.
 
Denne reportasjen er så full av feil at avisen ikke burde ha latt den gå i trykken. Den gjør Fævennen til en uetterrettelig og simpel avis.
 
Tilhører