Beryktet rabulist fabulerer

Øivind Bergh med patetisk stråkjempebygging

Beryktet rabulist fabulerer

Øivind Bergh hevder å være aktiv sosialdemokrat. Det er ikke utenkelig at partiledelsen gjerne så at han var litt mindre aktiv sosialdemokrat, og heller brukte arbeidstiden sin på yrkesrettede aktiviteter. For;

Øivind Bergh er mannen som er landskjent for å i mangel av saklige argumenter ha kastet kaffe på Kurt Oddekalv.

Øivind Bergh er mannen som av mange er karakterisert som «nettroll».

Øivind Bergh er spesielt lite glad for å bli minnet på hva sjefen hans har å si om adferden hans.

Øivind Bergh er mannen som åpenbarer sine mentale kapasiteter i et fantastisk utgyteri av forkvaklede virkelighetsoppfatninger og rent sprøyt, i et patetisk forsøk på å ødelegge det gode navn og rykte til mennesker som overgår ham selv hva saklig faktabasert meningsbrytning angår.

Konkret sak i så måte er en artikkel Bergh nå har fått publisert på det kommunistiske nettstedet Radikal Portal. Her fremsetter han  sjikanøse påstander uten rot i virkeligheten. Alt er med andre ord som det pleier.

Bakgrunnen for Berghs frustrasjoner er en twitterdialog der SIAN har gitt Bergh motbør i hans feilaktige faktafremstillinger relatert til en voldsepisode i Finland. 

SIAN har i forkant av Radikal Portal sin publisering i dag av Bergh sitt meningsinnlegg kommunisert følgende pr epost til Joakim Møllersen:

«Hva du publiserer kan ikke SIAN overstyre. Forfatteren din fremsetter en løgn dersom du siterer innlegget hans korrekt. Du får selv vurdere om du ønsker å publisere en løgn. Dersom du publiserer innlegget, må det være med samtidig imøtegåelse, siden påstandene er så ekstreme og usanne.  Bergh som var motoren i den angjeldende tråden på twitter, tolker og vrir ting slik han selv ønsker å fremstille faktum. Realiteten er selvfølgelig annerledes. Avsnittet "Det kan se ut til at SIAN mener det er rett å drepe «radd» hvis de spytter. Siden SIAN regner de aller fleste mennesker som «radd» bør de fleste passe seg", er så tendensiøst at det er vanskelig å se at andre enn Bergh kan ha skrevet dette.  Replikk fra SIAN til publisering i din artikkel:  Saken i Finland dreier seg ikke om mord. Det vet Radikal Portal og artikkelforfatteren. Dessuten har ikke SIAN velsignet det tragiske utfallet av saken, der voldsmannen som ble sparket, i ettertid gjorde personlige valg som medførte hans egen død. Det SIAN derimot mener, er at voldsmenn som møtes med vold ikke har klagerett. At spytting er å anse som en voldshandling er udiskutabelt jf bla rettsavgjørelser. Artikkelforfatteren bør få undersøkt hodet sitt, dersom han mener å ha oppfattet at SIAN hevder det er rett å drepe radd som spytter. Heldigvis er folk flest oppegående nok til å oppfatte faktum korrekt. SIAN imøteser Radikal Portal sin videre oppfølging av politisk vold. Europols "EU Terrorism Situation and Trends report 2011" viser at venstrekstreme er 31 ganger så voldstilbøyelige som høyreekstreme. Det er med andre ord potensiale for mye interessant lesestoff om emnet politisk vold».

Til tross for vårt tilsvar ovenfor, der vi avkler Bergh som en ikke særlig oppegående person, valgte Møllersen å publisere vrøvlet hans.

Videre har Møllersen utelatt den delen av tilsvaret som påpeker at venstreekstreme er 31 ganger mer voldelige enn høyreekstreme.

Det er betegnende for Radikal Portal sin profil, at undertegnede er utestengt fra å kommentere på deres nettside. Slik har det vært siden forrige gang jeg avkledde Joakim Møllersen idet han publiserte rene løgner om SIAN. Møllersen er ikke glad i verken sannhet eller sannferdige borgere.

Som det ligger mellom linjene i SIAN sin presisering til redaktør Møllersen i Radikal Portal, er Berghs forsøk på skittkasting ikke verdig publisering i noen avis.

Øivind Bergh hevder å være tilhenger av kunnskapssamfunnet. Det fremstår noe misvisende, idet Bergh i angjeldende sak i foruroligende grad baserer seg på andre faktorer enn den alment tilgjengelige kunnskap, når han skal drøfte et sakskompleks oppi det sosialdemokratiske hodet sitt. Det går ikke så greit. Radikal Portal burde fulgt vær varsom plakaten sin bestemmelse om å beskytte Bergh mot seg selv.

Det viser seg at Bergh – med Møllersens velvillige bistand – har en pussig motvilje mot folk som ikke liker pedofili. Man kan undres om d’herrer bak dagens bakvaskelseskampanje nærer en skjult beundring for muslimenes pedofet? Det ville forklart mye.

SIAN er av den oppfatning at mindre begavede mennesker og/eller mennesker som er fulle av hat og fordommer mot andre – bør behandles med skånsomhet, for å ikke forverre tilstanden deres. Vi vil derfor oppfordre leserne til å ikke mobbe Bergh for det han her har gjort. Møllersen derimot, er det helt ok å konfrontere med hans folkefiendtlige virke.