Biler og bygninger brennes, men ingen grunn til frykt?

Islams avantgarde slår til mot de vestlige forhatte samfunn

Biler og bygninger brennes, men ingen grunn til frykt?

Islamsk indoktrinerte, militante muslimer, for det meste ungdommer som har frekventert Koranskoler  – og som i muhammedaner-hjem er blitt opplært til å hate det vestlige samfunn – alt mens de blir underholdt økonomisk av de «vantro» –  har de siste fire dagene satt fyr på hundre biler og gjort hele bydelen Husby nord for Stockholm så utrygg at svensker som bor her vil rømme. Vi har sett parallelle kamphandlinger også i Frankrike,  England  i Danmark  - og i mindre grad i Oslo. Det er samme mønster over alt. Så snart disse destruktive islamistene får et påskudd iverksettes de samme  volds- og kamphandlinger: Biler og  bygninger settes i brann, politi og brannmannskaper angripes  med livstruende steinkasting. Er islamistene mange nok og er politiet fåtallig  er tjenestemennene i livsfare. «Ekspertene» fra de politisk korrekte miljøer forteller oss at voldsmennene har ingen skyld - det er  briter, franskmenn, svensker, dansker og nordmenn som ikke har lagt forholdene tilstrekkelig til rette for «minoritetsgruppene» – derfor blir det krig.! Sannheten er at Koranen, Muhammed, sharia og alt hva islamismen står for er inspirasjonskildene. Ideologien har ikke bare kamp mot de «vantro» og dekadente vestlige samfunn som middel – målet er å avskaffe menneske-skapte lover og innføre Allahs lov. Her som over alt ellers i verden – der islam  har tilrevet seg makt oppstår problemer – uro, konflikter og krig.

Arbeiderpartiets  Martin Kolberg sa på et lukket møte for noen år siden:  Lykkes vi ikke med å integrere muslimene har vi i samfunnet vårt en udetonert bombe.

Hadde den samme Kolberg hatt bakkekontakt ville han ha visst at muhammedanere lar seg ikke integrere i et vestlig samfunn – de vil det heller ikke.

De multikulturelle aktivistene angriper bl. a. SIAN-tilhengere for å spre «fremmedfrykt» – mens «de fremmede» truer, knuser og brenner. Hvis vi tar til motmæle når vi angripes  er vi rasister!

Det er bare å innse at masseinnvandringen politikerne fortsatt lovpriser  – er en total forfeilet politikk – som på sikt vil fremstå som en katastrofe for vårt land.

Aftenposten skriver om situasjonen i Husby i en lederartikkel i dag: «For hver natt som uroen fortsetter, øker den selvransakende  diskusjonen om uroens årsaker. Det er positivt og nyttig, dersom man våger å stille de riktige spørsmålene. Noen av dem er dessverre nokså ubehagelige.»

Aftenposten går i det samme gamle tråkket når avisen forklarer bakgrunnen: «Mange offentlige tjenester ser ut til å ha blitt bygget ned i Husby.»  Heller ikke Aftenpostens redaktør berører «de ubehagelige spørsmålene». Det gjør trolig heller ikke Siv Jensen når hun kommende helg holder sin landsmøtetale, for FrP er ifølge Kristian Nordheim  «ikke et islam-kritisk parti».  Dermed går man på gummisåler også innen dette partiet der «de moderate» har flertallet : Ingen direkte kritikk av islam aksepteres. Men sant nok: Siv Jensen har fra tid til annen glimtet til ved å erklære «kamp mot radikal islam», «islam kan sammenlignes med  nazisme» – hun har snakket om «snikislamisering» og «Koranen er ingen lovbok i Norge». FrP-lederen har ikke tatt avstand fra Christian Tybring- Gjeddes klare advarsler. Alt håp er derfor ikke ute når det gjelder FrP.

Maktapparatet i dette landet snakker om noe annet når islamistene truer – politikerne er forsiktige og går rundt grøten.  Det å erkjenne at det er islam som truer vårt land – er det samme som å erkjenne at politikken som er ført er fullstendig mislykket. Enda politikerne vet at islamister skaper ufred over alt – har de samme politikere ti-år etter ti-år åpnet for en folkevandring fra bl. a. Pakistan, Asia og Afrika til Norge – som åpenbart på kort og enda mer på lang sikt vil true stabiliteten i vårt land. I stedet velger politikerne, kultureliten, media og akademia å snakke om trusselen fra «høyreekstremismen»!

Typisk for situasjonen er det konferanseopplegget som det er lagt opp til i Kristiansand i dag. Her er 500 mennesker til stede for å høre eksperter forelese om «ekstremisme». Her er Øyvind Strømmen invitert for å foredra om «høyreekstremisme». Han kommer nå fra Tyskland der han har fått påfyll gjennom rettssaken mot bl. a. «Nazi-Beate». Som vanlig vil nok Strømmen hause opp faren bl. a. fra de angivelige hundre «høyreekstremistene» – som står i bakgrunnen for Anders Behring Breivik. Får Strømmen spørsmål om hvordan han vurderer faren fra islam vil han vel svare det han tidligere har skrevet - det han har imot islam er den holdningen islam har til bacon og øl.

Hadde det vært en konferanse med saft og kraft hadde konferanseledelsen invitert en islam-kritiker som talte om den verdensomspennende islamske terrorisme – med Koranen som inspirasjonskilde.  Da ville man ha fått på bordet «nokså ubehagelige spørsmål».

For de fleste er det vanskelig å svelge at verdens neststørste religion med 1,5 milliarder tilhengere  ikke er en religion – men et politisk fascistisk samfunnssystem med egen religion, egne sekulære og religiøse lover, egen politikk, eget økonomisk system, egne sosiale regler og egen militærpolitikk i en sammenhengende samfunnsmodell. Man kan ikke og skal ikke atskille  de ideologiske og praktiske bestanddelene. «Alt henger sammen med alt».  Det er dette systemets målsetting:  Denne gang skal vi erobre Europa ikke med sverdet, men med vår ideologi og  vårt samarbeid med myndighetene.

Islamske grupper som foretar tar sine angrep i europeiske land  anser nok «de islamske lærde» på kammerset –  og arabiske politikere – for å være en islamsk avantgarde – en islamsk geriljabevegelse som naturlig har sin plass i «Krigens Hus».

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder.

Til de som kommenterer

Vennligst kommenter i tilknytning til temaer som berøres i artikkelen, eller beslektede emner.

De som ikke holder seg innenfor et visst minstemål knyttet til form og innhold, må være forberedt på at innlegg fjernes uten videre.

For øvrig er det «høyt under taket» når det gjelder ytringer på SIANs Nettavis. Vi vil helst ikke fjerne et eneste innlegg.

Moderator