Blir fredsprisvinner Obama møtt med jihad?

Blir fredsprisvinner Obama møtt med jihad?

En rekke kommentatorer peker på at fredsprisvinneren, USAs president Barack Hussein Obama, rekker ut en hånd til den muslimske verden. Får presidenten en åpen hånd tilbake med ønske om fred, religionsfrihet og menneskerettigheter? Eller mener muslimene at fred vil det bli først når alle mennesker har underordnet seg Allah?

Hvis muslimene søker råd i ”Den hellige bok”, Koranen, er ordren klar: Åh, dere troende, bekjemp de vantro som bor i deres naboskap. La dem føle hele deres strenghet. Vær ikke svake overfor deres fiender og inviter dem ikke til fred. Dere skal være de mektige, for Allah er med dere og vil gi dere lønn for deres gjerninger i krig. Dere skal bekjempe dem som ikke tror på Allah.

Ikke minst under sin reise til Midt-Østen var Obama flittig til å sitere fredens budskap som han trodde var å finne i Koranen, men han var nok på villspor. ”Fredens hus” har muslimene først når også USA og verden for øvrig er fullstendig islamisert.

Tiden vil vise hvor det bærer hen.