Brennpunkt-propaganda

NRK-demonisering av alt og alle som motsetter seg islam

Brennpunkt-propaganda

Brennpunkt-programmet som NRK sendte i kveld er etter alt å dømme i strid med NRK's egne programregler. Her heter det nemlig at saksfremstillingen skal være korrekt og at alle oppfatninger som har krav på allmenn interesse skal komme til orde. Dette gjelder i særlig grad programmer som er kontroversielle. Programmet i kveld skulle ta for seg den såkalte høyreekstreme anti-islambevegelsen, men i stedet fikk vi en ekstrem og ensidig demonisering av den samme bevegelsen. Seerne sitter igjen med intrykk av at det er intet galt med islam. Det er Brennpunkts mening at det er de som står opp mot islam som samfunnet må bekjempe. Dette var venstrepolitisk og islam-fremmende journalistikk der motforestillinger og balanse i programmet var totalt fraværende.

 

 

Det ene intervjuobjektet etter det andre fortalte om farene ved de «høyreekstreme anti-islamistene». Blant disse kunne det være potensielle nye «Breivikere». Lena Andreassen fortalte dramatisk om bombing av en moské i London. Det var ikke interessant for Brennpunkt å opplyse at det var ikke grunnlag for politiet å gå videre med saken.

Programmet hadde bred dekning av anti-islam-arrangementet i Aarhus i mars, men fortiet at de som der kom sammen til en fredelig markering, ble angrepet voldelig av muslimer og såkalte anti-rasister. Journalistene i Brennpunkt passet seg vel for at de ikke fikk med Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter som demonstrerte sammen med de som senere brøt politisperringene og gikk til angrep.

Nøyaktig det samme skjedde i Stockholm i august. Et fredelig anti-islamsk arrangement ble angrepet av islamsk-ispirerte horder som politiet så vidt klarte å holde stangen.

Intet av dette ble det fortalt noe om i Brennpunkt - det ble fremstilt som om disse aktivitetene var en provokasjon mot islam. Formidling av kunnskap om islams sanne ansikt ble av Brennpunkt karakterisert som «propaganda».

Vi som ser på islam som en trussel og som fremholder det – vi står for «et innbitt islamhat». Vi fremstiller kristne som «snille» og muslimene som «slemme» – ren krigsretorikk, ifølge Brennpunkt.

Fremstillingen av islam-problematikken i Serbia var ren historieforfalskning. Alle ytringer og aktiviteter som sto i motstrid til islam, var ifølge NRK-programmet en «provokasjon» De antiislamske gruppene «provoserer slam».

Dette var ikke journalistikk det var ren agitasjon der det gjaldt å demonisere alt og alle som motsetter seg islamiseringen.

Til slutt i programmet oppfordret Brennpunkt-reporter Håkon Haugsbø seerne: Tips oss hvis du kjenner til ekstremisme i Norge.

Vi kjenner til en redaksjon med ekstrem journalistikk.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder

 

Norvald Aasen, 6983 Kvammen                                                    Dato: 21.10.12

57731844

 

Til

Brennpunktredaksjonen, NRK

v/ Håkon Haugsbø

( Dette brevet blir skrevet på bokmål på grunn av at det blir sendt til andre land i Norden)

 

Viser til din annonsering av neste Brennpunkt program som blir sendt den 23.10.12.

Her forteller du at høyreekstremismen sprer seg i Europa og mener å stadfeste dette med innslag av naziopptog og hakekorsflagg. Og det er muslimene som får unngjelde, mener du. Videre spør du hvor dette hatet kommer fra og hvem som er hjernen bak disse bevegelsene?

 

Ja, her er det mye å ta fatt i, Haugsbø, for jeg mener at du snur tingene fullstendig på hodet, og jeg mener du er uredelig i din fremstilling. Dette er noe som vi som er kritiske til masseinnvandringen er så inderlig vel kjent med fra NRK og øvrige media. Her er noen kommentarer til din annonsering på TV i går kveld, den 20.10.

 

Nazismen var en sosialistisk ideologi, og tilhører dermed venstresiden. Enten du/dere kaller det nynazisme eller nazisme er samme fett. Dette er ikke høyreekstremisme. Stalin, som hadde inngått avtale med Hitler i 1939 om deling av Polen og frie hender i de Baltiske stater, beundret Hitlers sosialisme.  De var like, og stod for samme barbari!

Du sier at muslimene får unngjelde under den økende høyreekstremismen i Europa. Men det bekrefter jo at dette ikke er nazisme, for muslimer var jo allierte med nazi-Tyskland. Muslimer var rådgivere i jødespørsmål for Hitler, Stormuftien av Jerusalem etablerte muslimske brigader på Balkan som samarbeidet med nazi-Tyskland sine okkupasjonsstyrker. For ikke lenge siden uttalte en ledende muslim i Europa at Hitlers jødeutryddelse var en gudommelig straff for jødene.

 

                                                              Hat?

Ditt spørsmål om hvor hatet kommer fra burde du kanskje spørre andre om. Hva er status for de kristne minoritetene i muslimske land, f.eks. i den arabiske verden, Haugsbø? Hvor kommer hatet fra når voksne menn kaprer fly med uskyldige mennesker, skjærer strupen av på flyverne, for så å styrte flyene mot utvalgte mål på bakken? Hvor er hatet mot andre sine tanker og holdninger når fredelige demonstranter blir angrepet av voldspøbler med skade på personer og utstyr slik vi ved flere anledninger har sett i vårt eget land? Tenker her på organisasjonen SIAN. Hvor mye vold har ikke FMI måtte finne seg i gjennom 25 år? Slik vold har aldri media eller NRK brydd seg det minste om,  men heller hatt rosende omtale av voldspøbelen.

Jeg ser for meg hvem du søker ekspertuttalelser fra i ditt annonserte Brennpunkt program, slike om Tore Bjørgo og kanskje Lars Gule. Sistnevnte ble i 1977 tatt på flyplassen i Beirut med sprengstoff som skulle brukes i Israel. Hvor mange jøder ville mannen sende til himmels? Jeg har likevel aldri hørt han har blitt benevt som nazist av den grunn, men han er vel kommunist, og det går jo ut på det sammen. Hva med Bjørgo? Denne såkalte voldsforskeren som så inderlig vel har tålt den vold som har kommet fra venstreekstreme voldsmiljøer, men der ordet høyreekstrem synes å henge fast i gapet i enhver sammenheng. Hva med disse personene sitt hat?

                                                           Hjernene bak?

Hvem er hjernen bak denne høyreekstremismen, spør du? Høyreekstrem er som sagt blitt de politisk korrekte sin betegnelse på alle og enhver som er kritiske til masseinnvandringen og islamiseringen av Europa. Da er altså en gammelkommunist med nasjonalfølelse (de finnes faktisk) å regne som høyreekstrem.

 

Jeg tror ikke det trengs noen spesiell hjerne bak denne motviljen mot å avhende og fremmedgjøre Europa, og Norge. Menneskene er selv i stand til å se, og selv avgjøre, hvordan samfunnene skal utvikle seg. Når vi ser vanstyrte muslimske samfunn med menneskemasser som opptrer i massiv galskap med brenning av flagg, ødeleggelser av byer og land, lemlesting og massedrap på mennesker, så må vel selv de unasjonale og anti-norske forstå at slik ønsker vi det ikke i Europa.

Når vi ser flokker av voksne menn som lovpriser Allah samtidig som de steiner til døde mennesker som ikke har gjort noe annet galt enn å være sammen før giftermålet, eller en hengt familie der sønnen på 10 år er halshugget, så trenger du ikke forundre deg over vår skepsis til det dere ønsker å innføre i Norge og Europa.

 

Jeg ber deg lese godt gjennom Omars Pakt! Den forteller om den dhimmistatus som venter oss vantro «aper og svin» under islams shariasamfunn!

Hva venter det oss vantro, kristne og jøder, i deres fremtidige muslimske Norge, Haugsbø?

For en tid siden fortalte en somalisk kvinne som var intervjuet på Dagsrevyen om de vanskelighetene som møtte de som kom til Norge. De kom til et land med mange vantro, fortalte hun. Men muslimene vet nok råd med oss vantro, tror jeg nok!

Les i Koranen om den straff som venter jødene. Når trær og stener roper at bak meg skjuler det seg en jøde, kom å drep ham.

Den italiensk forfatterinna, Oriana Fallaci, sine bøker om islamiseringen av Europa er vel verd å lese for de som er lei av det kristne Vesten.

Så Haugsbø, det trengs ingen «hjerne bakom» for å se virkelighetens verden og betakke seg for at vår del av verden skal underlegges samme galskap. Men vi er blitt påtvunget å være lydige overfor de politisk korrekte sine samfunnsmodeller, sånt kalles demokrati.

En annen fare i vårt samfunn er at media er en stat i staten, og som dermed kan skalte og valte med sannheten som det passer dem. Vi skal heller ikke glemme at mange av de som sitter i viktige posisjoner innen det offentlige, media og i organisasjonslivet i vårt land fant sine idealer blant tyranner som Pol Pot, Mao, Hoxha og lignende utgaver av sosialismen. Deres ideal var ikke et hår bedre enn Hitler og nazismen. 

 

Til slutt vil jeg nevne at jeg ser på det meste av norsk media, bispekollegiet, en stor del av den politiske adel med mange flere som islam sin femtekolonner i mitt land. Og vær trygg, herr Haugsbø, skulle Norge komme inn under Islam så kommer dere aldri ut av det igjen, og dere har ansvaret overfor fremtidens nordmenn. Selv om disse blir færre og færre. Det hjelper ikke at dere benevner de fremmede som «nordmenn», de virkelige nordmenn vil aldri mere reise seg. Og det er kanskje hele hensikten? Hvilken hjerne står bak den planen?

 

 

Med hilsen

Norvald Aasen     

       

Merk: Dette er et åpent brev, og du må gjerne sitere det i ditt program, da under mitt navn.

ds