Brobygging til støtte for islamiseringen av Drammen

Erdogans soldater angriper ytringsfriheten

Brobygging til støtte for islamiseringen av Drammen

Brobyggeren Gilani, en farlig mann for Norge.

Erdogans kommandosentral har bestemt at Drammen skal markere sin motstand mot vestlige frihetsverdier og mot SIAN som fremmer dette uislamske konseptet.

Søndag skal dhimmidrammensere seremonielt markere sin underkastelse for dødskulten som har lagt sitt giftige slimslør over byen.

Patrioter uttrykte nylig sin ytringsfrihet ved å tenne på en koran i Drammen, som respons på den lovstridige adferden til politi, politikere og funksjonærer i Drammen.

Derfor mobiliserer uintegrerbare Erdogantilhenger for «respekt, toleranse, fellesskap».  

At Erdogan har ambisjoner om å gjenopprette det kalifatet som så sent som 1627 tok slaver så langt nord som Island, får ikke klokkene til å ringe i de bedøvede hjernene til godfjottene i Drammen. På Island var det faktisk påbudt å drepe tyrkere helt til 1970-tallet på grunn av de ottomanske hordene sin islamske oppførsel i landet.

Respekt er noe som må fortjenes. Islam tilbyr ikke oss ikkemuslimer noen respekt. Da er det meningsløst at vi skal vise islam respekt.

Islams fravær av toleranse for ikkemuslimer kommer greit til uttrykk i 527 koranvers med intoleranse og hat.  Islams toleranse reflekteres i at islam ikke har en gylden regel, og at koranen befaler muslimer å slakte oss fordi vi er ikkemuslimer.

Fellesskapet islam byr på er at enkelte av oss (bokens folk) får lov å leve som undermennesker og dhimmislaver i islamskokkupert Norge. Koranen og sharia (Umars pakt) er tydelige. Et fellesskap med islam er derfor uønsket i Norge.

Dialogarbeidet i Drammen er dessverre dominert av teologisk analfabete representanter fra kristen-Norge, av kulturmarxister og tilsvarende dårlige mennesker. Disse er et lett bytte for islamske taqiyyaakrobater.

Allahaktivistene i Drammen vil dele ut blomster og snakke om brobygging. Å bygge broer er et retorisk knep gode muslimer bruker når de ønsker at debatten skal dreie seg om noe annet enn islams ondskap. Islams vesen endres ikke av løst prat om broer. Islam er den samme når blomsten er visnet.

Når det snakkes om brobygging er det dessverre slik at broen har enveiskjøring – islams vei.

Islams brofundament er bygget på ørkensand. Da hjelper det ikke at nordmenns fundament står på stengrunn.

Hva er det man skal med en bro som utelukkende fremmer islams ondskap? Hva skal fraktes over broen? Gitt hvem som involveres i byggeprosjektet er det ingen grunn til å tro at sannhet har adgang på broen.

 Islam og Norge har ingen felles verdier å bygge en bro på. Den skal bygge på norske verdier og vestlige frihetsverdier. Stadig oftere ser vi glidning i integrasjonsbegrepet. Trenden er at eliten og muslimer på alvor mener at integrasjon innebærer at vertssamfunnet tilpasser seg gjesten, dvs i praksis islam. Dette er helt uaktuelt. Vi kan tillate at de steller med sin kultur – kun – i de tilfeller dette ikke strider mot norske kjerneverdier. Praktisk talt alt ved islam strider mot norsk kultur, etikk moral lover og regler.

Islams umenneskelighet har ingen plass i Norge. Først når muslimene selv fordømmer og fornekter innholdet i sine egne hellige skrifter, og degradere dem til å være historiske relikvier - da har vi et grunnlag for å begynne å snakke sammen som likeverdige samfunnsborgere.

Mennesker kan bygge vellykkede samfunn, eller dysfunksjonelle samfunn. Islam er eksempel på politisk rammeverk for samfunnsbygging, som har null prosent suksessrate. Det går dritt hver eneste gang. Likevel insisterer noen på å ødelegge allerede fungerende samfunn, ved å implementere islam.

Drammen er et utstillingsvindu for hvordan samfunnet blir når man tillater islam å utfolde seg. Sverige i dag er morgendagens Drammen, og neste ukes Norge. Drammen vil ha muslimsk flertall om 10 - 20 år.  Det er derfor hensiktsmessig å se til det havarerte Sverige når vi evaluerer Drammen sine utsikter.

Hvis svenskene innfører full innvandringsstopp er de en islamsk stat om 40 år.

Gjør de det ikke, er de en islamsk stat om 20 år.

Det er kun massedeportering av shariatilbøyelige eller krig som kan redde Sverige fra islam.

I dag er det flere muslimer i Sverige enn det var i Spania, da muslimene okkuperte landet i 800 år. FN har sagt at Sverige kommer til å være et U-land om ti år. For de som tror at verden går under av klimaforandringer før den tid gjør det kanskje ikke noe. Jeg tror Sverige kan klassifiseres som U-land lenge før 2030. 

Det er sannsynlig at både Drammen og Sverige om 10-20 år vil ha islamsk styre. Shithole tendensene i byråkrati og politikk er jo allerede fremtredende i Drammen. Ikkemuslimer vil flykte. Når skatteinntekter tørker inn - kan ikke samfunnet yte sosialbidrag. Da har vihorder av misfornøyde muslimer som krever den jizya koranen har sagt at de har krav på. Det blir ubehagelig. Veldig ubehagelig.

Da spørs det om en rose og en enveiskjørt bro er det drammenserne etterspør. Men da er det for sent.