Dagens gjettekonkurranse!

Dagens gjettekonkurranse!

Er det Johansson fra Skåne eller Ali Muhammed fra Arabia, nå bosatt i Sverige, som begår flest overfallsvoldtekter i Sverige? Den leser av disse linjer som kommer fram til det rette svaret, bør holde det for seg selv for ikke å bli stemplet som rasist.

Nylig ble det avdekket i Norge at det er innvandrere fra muslimske land som begår de fleste voldtektene her i landet – en situasjon som har utviklet seg til et alvorlig og omfattende samfunnsproblem.

For svenskene er forholdet enda verre. Med 5000 voldtektsanmeldelser hvert år ligger Sverige på topp i Europa over anmeldte voldtekter. Men oppklaringsprosenten ligger på et lavmål. Bare 13 prosent av alle anmeldelser resulterer i rettslige forføyninger, melder NTB-TT.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder