Dagens oppløftende melding

Dagens oppløftende melding

En sikh har av Politidirektoratet fått avslag på sin søknad – som ansatt i politiet vil han ikke kunne bære turban i forbindelse med politiuniformen. Direktoratet skriver:

Justisdepartementet har nylig tatt stilling til der det ble søkt om å bære det religiøse hodeplagget hijab til politiets uniform. Departementet bestemte at det ikke skulle gis adgang til å benytte hijab til politiuniformen. Sikhenes turban omfattes av denne avgjørelsen.

Sikh Jagroshan Singh vurderer nå om han skal gå til rettssak.

SIANs internettredaksjon
Observatør