Dagfinn Eckhoff svarer på kritikken

Dagfinn Eckhoff svarer på kritikken

Dagfinn Eckhoff, styreleder i Hedningsamfunnet, ble i SIANs nettavis kritisert fordi han i et NRK-intervju ikke tok stilling til islam – han begrunnet det med at han visste for lite. Eckhoff har sendt oss et motinnlegg som vi selvsagt offentliggjør – og som har denne ordlyd:

Det er tydeligvis ikke bare islam jeg ikke kjenner godt nok. Nettsidene til SIAN, ”Stopp islamiseringen av Norge”, så jeg for første gang etter angrepet fra Thomas Henden. Det var ikke noe umiddelbart positivt bekjentskap.

Jeg tror jeg starter med å sitere hva som faktisk ble sagt rundt dette på Verdibørsen [red. anm.: radioprogram på NRK P2], som altså presenterte et fantastisk, historisk opptak av Øverlands foredrag om kristendommen, den tiende landeplage, i Kristelig studentforbund i 1962, og som Biskop emeritus Sigurd Osberg og jeg sørger for å få utgitt på Religionskritisk forlag, hvor jeg er styreleder.

Kai Sibbern:

Dette dere gjør nå med dette prosjektet her, gir det ut i Norge i et år hvor jo fundamentalismen er på dagsorden igjen, men da ikke i forhold til kristne fundamentalister, men altså fordi det kommer innvandrere hit, og som har en knallhard tro på sin Allah og sin Muhammed og sin koran og hva det måtte være, og, Dagfinn Eckhoff, hvilken verdi har det da å spole filmen tilbake til disse frontene vi har hatt her i landet?

Dagfinn Eckhoff:

Det handler om å få litt oversikt og se sin egen historiske sammenheng, det kan være en fordel å prøve å forstå når vi møter denne kulturen som stormer innover oss, og som jeg foreløpig vet alt for lite om (…)

La meg understreke: Det betyr ikke ”alt for lite til å bry oss om det”, ”alt for lite til å sette det på dagsorden” eller ”alt for lite til å våge å kritisere det vi faktisk forstår”.

Programmet handlet om Arnulf Øverland, ikke islam. Jeg var intervjuet som utgiver sammen med Sigurd Osberg, og kunne ikke styre dette programmet over til å handle om SIANs hovedanliggende.

Jeg er samtidig styreleder i Hedningsamfunnet. Islam står øverst på hedningsamfunnets dagsorden. Vi norske hedninger vet mye om kristendommen, men jeg smykker meg ikke med å si at jeg vet nok. Vi vet kanskje en hundredel så mye om islam, til tross for at vi har avholdt studiesirkler og leser bok på bok utgitt av norske islameksperter. Skal man treffe mål, bør man ane himmelretningen i det minste.

Arne Tumyr og Thomas Henden: Er deres slagord ”vi vet nok om Islam”?

De som ”vet nok”, viser seg ofte å vite altfor lite.