De som får opphold sklir rett inn i Folketrygdens økonomiske velsignelser

Vanlige folk skal helst holde kjeft om asylindustriens kostnader

De som får opphold sklir rett inn i Folketrygdens økonomiske velsignelser

Av Amund Garfors

For noen uker siden sendte jeg et åpent brev gjennom Fremover til ordfører Tore Nysæter. Der jeg kom med noen spørsmål om dagens og framtidas bosetning av asylsøkerer/flyktninger i Narvik. Men noe svar kom aldri. Og han om det. Men det viser jo bare hva jeg alltid har visst, at vanlige folk skal helst holde kjeft, godta det meste, men de skal bla opp når skatter og avgifter innkreves!

For noen uker siden sendte jeg et åpent brev gjennom Fremover til ordfører Tore Nysæter. Der jeg kom med noen spørsmål om dagens og framtidas bosetning av asylsøkerer/flyktninger i Narvik. Men noe svar kom aldri. Og han om det. Men det viser jo bare hva jeg alltid har visst, at vanlige folk skal helst holde kjeft, godta det meste, men de skal bla opp når skatter og avgifter innkreves!

Kanskje det også finnes lite vilje til å vite og å forstå? Jo, medier og politikerne registrerer hva som blir sagt og skrevet, men dessverre, det går ikke inn! De er vaksinerte for fornuft og litt for ofte er de faktaresistente. Kunnskap og viten, og ikke minst historie passer ikke inn. For der politikere står overfor fakta og viten som kullkaster deres egen fattige kunnskap, der velger de, eller de er tilbøyelig til å fortrenge ubehageligheter.  Slik svenske politikere har gjort i mange tiår. Helt til de våknet til at biler brant i hundretall, og bygninger og politistasjoner sto i full fyr.

Ingen kan vel være uenig med meg om at asylindustrien har nådd et nivå hvor den må tåle å bli målt? Nei, ikke bare med økonomiske indikatorer, men om dette vil være til glede eller til bekymring i framtida.  Opplysninger om at stadig flere kommuner sier nei til bosetning av flyktninger og asylsøkere, det blir det bare flere av etter hvert. For de har rett og slett ikke råd til dette pengeforbruket! Bl.a har Skien kommune varslet at det kan bli aktuelt å si opp hundre ansatte. Og da er det lett å forstå at dette vil føre til at servicetilbudet i kommunen vil bli sterkt redusert. Det blir da et spørsmål om prioritering.  Ja, hvor lang tid vil det da ta før borgerne forstår at deres egne behov stilles bak de store behov som analfabeter eller enslige mindreårige asylanter har?

Det er også litt interessant å minne om følgende: Tidligere fikk vi vite at de framtidige kostnadsforpliktelsene for offentlig ansatte har sprengt alle rammer. Men nå vet vi at den ikke-vestlige innvandringen går i samme økonomiske retning. Ergo, ikke-vestlig innvandring fra muslimske land og offentlig sektor vil ruinere dette landet! I tillegg kommer en ”eldrebølge” som ingen liker å snakke om. Og skrekken er at oljeprisen kan være halvert om bare to år! Hva da?

Og da er det verdt å merke seg at en flyktning/asylsøker som innvilges opphold og statsborgerskap har sine fulle rettigheter i Folketrygden fra første dag! Ja, det blir store pensjonsutgifter av slikt. Klarer man bare å lure seg til Norge, og få trygderettigheter, da har man uansett alder krav på pensjon. I tillegg kommer et stadig sterkere press på hele infrastrukturen som helsestell, skoler, boliger, vannverk, veier, transport osv.  Men da tar vi ikke med de materielle og imaterielle kostnadene som den økte og stadig voksende kriminaliteten og narkotikaforbrytelsene som følger dette uansvarlige eksperimentet.  Og som Sverige igjen, fikk se og føle på, bare for ei uke siden.

Nei jeg skal ikke plage ordføreren med så mange brev heretter. Jeg veit nå hva han står for, og han er veid og funnet ganske lett! Han har også lite han skulle ha sagt i dette spørsmålet, da de som er ansvarlige for galskapen sitter i Oslo og trykker på. Men det er kjekt å vite hvordan dette såkalte demokratiet virker. Takker og bukker for oppmerksomheten!

 

Ankenes, 03.06.13

Amund Garfors