Deltakerne i debatten feiet islam-terroren glatt under et ullent teppe

Det gjelder ikke samme ytringsfrihetsregler for alle. SIAN må hovedsaklig benytte utendørsarenaer for å fremme sitt budskap.

Desinformasjon i Dagsnytt 18 NRK i kveld om lærerdrapets islamske tilknytning til saken:

Deltakerne i debatten feiet islam-terroren glatt under et ullent teppe

Mens det stormer i Frankrike i media og blant folk flest om den forferdelige islamske terrorhandlingen fredag, og mens man politisk arbeider med tiltak som vil prøve å sette foten ned overfor islamismen i landet - er det tilnærmet stille i Norge. Et tilløp til debatt var det i Dagsnytt 18 i kveld - der NRKs inviterte deltakere ikke med ett eneste ord stilte spørsmålet om hvor de islamske terroristene får inspirasjonen fra. Her var det intet angrep på islams ideologi, ingen bebreidelser mot muslimer som står for nesten all terrorisme i verden. NRK var åpenbart opptatt av at her skulle det ikke sies noe negativt om islam. Synspunktene var preget av ensidighet og en felles lunken forståelse av at ytringsfrihet må det vernes om. Ingen motrøster ble funnet verdig av NRK til å skape et sant bilde av situasjonen.

Programleder Sigrid Sollund innledet med å si at de som sto bak halshoggingen av læreren var «militante islamister». Ikke et ord om at «gode muslimer» har fast forankring i de islamske skrifter når de dreper vantro som fornærmer «profeten». Foreløpig er 15 fengslet i Frankrike som mistenkes for at de kan ha noe med angrepet å gjøre.
Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, ga i Dagsnytt 18 ikke lærerne grønt lys og full støtte for visning av karikaturtegningene. Godt innpakket fikk hun sagt at de lærere som gjorde det hadde rett til det, men det måtte gjøres i en naturlig sammenheng. De lærere som valgte ikke å vise tegningene hadde også anledning til det. Lærere som så og hørte uttalelsen, fikk nok det inntrykk at det på ingen måte er en selvfølge at de får statsrådens støtte dersom de viser karikaturene av Muhammed.
Det var nedslående å høre leder i Undervisningsforbundet, Steffen Handal, som snakket varmt om lærernes samfunnsansvar, om den absolutte i ytringsfriheten og demokratiet, samtidig som han sa at norske lærere ikke behøvde å ta stilling til det som skjedde i Frankrike. Lærere han hadde snakket med hadde gitt uttrykk for at de hadde ikke funnet det «hensiktsmessig» å vise karikataturtegningene for elevene slik lærer Paty i Frankrike hadde gjort.
Muslimen Linda Noor sa at brannen i islams hus dreier seg om en humanistisk tolkning av islam, eller en intolerant eller ekstrem holdning. Hun hadde ingen tanker om at følger man det som står i Koranen og tilhørende islamske utlegninger, er halshoggingen i Frankrike en adekvat muslimsk handling.
Det er kritikkverdig at NRK ikke inviterte en islam-kritiker som ville være motvekt til all denne positivismen overfor islam. Det er befriende å høre de tiltak president Emanuel Macron og hans regjering har iverksatt mot den trussel islam representerer. Når ser vi noe tilsvarende her i landet? Vil politikerne fortsette med å legge forholdene til rette for islamisering av Norge?
Arne Tumyr