Den anti-islamske kampen fremover

Den anti-islamske kampen fremover

La oss først slå fast at vi lever i en brytningstid – og en merkelig tid. Aldri før i historien som vi kjenner den, har det moderne og sekulære blitt møtt med et så voldsomt hat og en slik voldsom terror som nå. Dette gjelder uansett om vi ser på islamistenes angrep på Mumbai i India, der minst 200 mennesker ble drept og flere hundre såret, islamistenes angrep på London 7. juli 2005, der minst 52 mennesker ble drept og over 700 såret, eller angrepene på Madrid 11. mars 2004 der muslimene drepte over 191 mennesker og såret nærmere 1500.

I denne omgangen tar vi ikke med ofrene fra 9/11 eller alle islamistens angrep på ikke-muslimer i Afrika og Asia. Vi snakker ikke engang om krigsherren Mohammed og alle hans soldater.

Vi konstaterer bare én ting. Når SIAN forsøker å holde folkeopplysning i Oslo om islams grusomheter som for eksempel i forbindelse med motdemonstrasjonen mot ”Stopp muslimhetsen” så blir SIANs representanter forsøkt angrepet fysisk og det må en større politistyrke til for å forhindre skade. Hvorfor?

Fordi stormtroppene mot ytringsfriheten på ”venstresiden” har gått i spann med de mest rasistiske og fascistiske muslimske kretser i Europa ledet av Yousef al-Qaradawi.

Sosialistene og anarkistene mangler totalt historieforståelse og i sin iver etter å forsvare islam i Norge vil vi bare minne dem om følgende: Mange kommunister kjempet mot det USA-støttede regimet til Shah Mohammed Reza sammen med islamistene, og det iranske kommunistpartiet ble mer eller mindre utradert etter at islamistene tok kontroll med Ayatholla Khomeinis islam-fascistiske revolusjon i 1979.

Etter denne revolusjonen ble alle kommunister drept. Giftealderen ble satt til 9 år. Full sharia ble innført og drapsdømte kvinner som fortsatt var jomfruer ble voldtatt før de ble henrettet. Det iranske, muslimske regime forbyr konvertering til kristendom eller ateisme. I Saudi-Arabia finnes det ikke religionsfrihet, og du blir som vanlig nordmann risikert drept hvis du forøker å ”snik-kristne” Mekka.

Slik kan SIAN fortsette å opplyse den såkalte venstresiden om hva islam er. Men hva hjelper det når de ikke vil høre? Når de angriper lovlige møter? Da må SIAN for det første sette sin lit til politiet, som forsvarer ytringsfriheten. De skulle hatt bedre betalt og mer informasjon om hva islam og alliansen mellom venstresiden og islam kommer til å føre til. Det eneste SIAN kan garantere er at det blir økte arbeidsbelastninger. Få dette med i lønnsforhandlingene nå.

Men når det gjelder den anti-islamistiske kampen, som er våre dagers motstandskamp mot en invasjonsstyrke som i realiteten sakte men sikkert får sine særkrav innfridd, og som har de røde fascistene til å stoppe enhver kritisk tanke, tegning eller setning, har vi bare ett svar: Det blir motstand! SIAN lar seg ikke stoppe av den arabiske imperialismen representert ved islam, eller dens representanter på venstresiden.

La all tvil fare!

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Medlem