Den onde sirkelen med statsministeren i spissen skroter norske verdier

Statsminister Erna Solberg: Islam er en berikelse for det norske samfunnet. (Foto: Document.no)

Løpet er kjørt omkring 20 år eller så når dagens skoleelever sitter som representanter i Stortinget

Den onde sirkelen med statsministeren i spissen skroter norske verdier

Erna Solberg står i spissen for regjeringen med Stortinget på slep - som verdsetter islamiseringen. De skroter norske frihetsverdier ved blant annet å pådytte landets skoleelever gjennom læreplanen det onde budskap fra Koranen, sharia-lovgivningen og «hellige» islamske skrifter - som setter muhammedanismen i et gunstig lys. Når disse elevene sitter som stortingsrepresentanter om 20 år eller så får vi en «nasjonalforsamling» som er enda mer positivt innstilt til islam-nazismen i forhold til dagens situasjon. Det er grunn til å frykte at da vil forslaget om å forby kritikk av islam bli norsk lov.

Det er ikke mange lærere i Norge som tør å vise karikaturtegninger av Muhammed - som franske myndigheter ber lærere der gjøre - som et ledd i å belyse ytringsfriheten. Norske lærere er til og med manet til forsiktighet med å omtale det siste terroranslaget i Frankrike.
Adjunkt Øyvind Midteng skriver på nettet at han er drittlei av å utdanne elever til kunnskapsløshet og idioti. Med vår «snillhet» bidrar vi til ideologisk ekstremisme. Han fortsetter slik: Temaet «ytringsfrihet» er nesten fraværende i samfunnsfag i den videregående skole. Både elever og lærere later til å tro at ytringsfrihet handler om «hva det er ok å si» rent sosialt.
Det Midteng eller andre lærere ikke nevner er at læreplanen hindrer dem i å si noe negativt om islam som «krenker» muslimske elever. De må passe munnen sin! Gjør de ikke det får rektor besøk av muslim-far som krever vedkommende lærer fjernet. Rektor er mellom barken og veden, men strekker seg langt for å imøtekomme foreldres anliggende. Det triste er at læreplanen er «trygt» forankret i Stortingets skolepolitikk.
Etter lærer-drapet i Frankrike burde stortingspolitikerne ha sagt til skolemyndighetene: Si sannheten om islam og islam-styrte samfunn - vis karikaturtegningene av Muhammed og diskuter med elevene ytringsfrihet. Utviklingen i norsk skole har gått så lenge i feil retning at dersom en slik ordre hadde kommet og blitt fulgt oppi klasserommene – da ville mange lærere ha blitt angrepet av rasende muslimske elever.
En dansk lærer fikk flere truende kommentarer da hun ville vise sympati med den franske læreren som ble drept ved å bruke muhammed-tegningene i undervisningen,
Hva sier så Erna Solberg som skal være vår statsminister og veileder? Hun tar avstand fra «angrep på tankefrihet», enda lærer Samuel Paty ble halshogd på grunn av sine ytringer. Statsministeren nevner verken ytringsfrihet eller islam. Hun er opptatt av «hets og hat mot muslimer», men ikke et ord om hatet muslimer har overfor alle som ikke følger islamske doktriner.
Vi har fått en situasjon der våre fremste politikere ikke står opp for norske frihetsverdier. Politikken som føres innebærer at disse verdiene skrotes. Norge som nasjon er under press av islamiseringen. Stortinget med statsministeren i spissen fører an - dette er en villet politikk. Denne onde sirkelen vil fortsette etter som dagens unge blir indoktrinert med samme syn som det myndighetene har. Dessverre har vi ikke et politisk parti på Stortinget som representerer et utvetydig alternativ til denne utviklingen, dette til tross for at nesten halvparten av befolkningen er imot det som nå skjer.
Arne Tumyr