Den viktigste anti-islamske mønstring som noen gang har vært holdt i Norge!

Egertorget 13. juni fra kl. 13.00 – opplysningsstand om islamiseringen:

Den viktigste anti-islamske mønstring som noen gang har vært holdt i Norge!

Opprinnelig hadde organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) fått tillatelse til å holde stand på Egertorget lørdag 13. juni fra kl. 11.00 til kl. 15.00, men på grunn av en annen stand samme sted samme dag, har politiet måttet endre litt på tidspunktene, slik at SIANs stand holdes i tiden fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Ikke desto mindre: Dette blir trolig det desidert største anti-islamske opplysningsarrangement som noen gang har vært holdt i Norge.

Oslo kommune og politiet fortjener honnør for at ytringsfrihetsprinsippet verdsettes så høyt at SIAN, som har et legitimt budskap organisasjonen gjerne vil fremme, får anledning til å legge fram for folket i det offentlige rom det SIAN står for.

Dessverre er ytringsmulighetene for Stopp islamiseringen av Norge begrenset i Oslo. Den tidligere leder for Rød Valgallianse og nå leder av Fritt Ords nye kulturinstitusjon, Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre, nekter SIAN leie av lokale i huset. Det er fritt ord for Abid Q. Raja og muslimene, mens SIANs synspunkter er uønsket i Litteraturhuset. Samme holdning har Forfatterforeningen, som også disponerer en foredragssal som hadde passet glimrende. Holdningen finner vi igjen i styret for Oslo museum, som administrerer foredragssalen i det gamle rådhus.

Standplassen SIAN har fått på Egertorget, Karl Johan, er like ved nedgangen til T-banestasjonen Stortinget. Her vil alle som ønsker opplysning om islams sanne ansikt, få utlevert gratis det som er av brosjyrer m.v. Her vil også SIANs medlemmer være til stede, slik at det kan bli både en hyggelig prat og/eller en interessant diskusjon om f. eks. islam og menneskerettighetene, islam og Sharia, islam og undertrykking av kristne i muslimske stater, steining av kvinner osv.

Kl. 13.00 blir det en særlig markering av islams kvinneundertrykkelse. Deretter bestiger leder av SIAN, Arne Tumyr, bruskassen med foredraget ”Derfor må vi motarbeide islamiseringen – derfor må vi si nei til islam.”

Her blir det anledning til å stille spørsmål (skriftlige).

Alt tyder på at dette blir et særdeles spennende anti-islamsk arrangement.

SIANs internettredaksjon
Observatør