Deporter eller dø

Vestens valg etter to generasjoner med globalisme.

Deporter eller dø

Deportering som politisk virkemiddel er langt fremme i det politiske ordskifte i hele Vesten, i takt med at multikulturens havari er blitt umulig å fornekte.

Integrering er et ord uten innhold, beviselig uten potens til å løse de problemer multikultur medfører. Den nasjonsvennlige patriotiske politiske strømning i hele Vesten er en direkte følge av all lidelse og død som multikulturalister, globalister og shariafolk har påført de innfødte siden 1960-tallet.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om deportering som politisk virkemiddel. Les den her.

Temaet er nå blant de mest fremtredende blant faktaorienterte politiske aktører, etter at distraksjoner i form av ymse politiske massepsykoser er blitt avslørt for hva de er. 

Mellommenneskelig samkvem mellom kulturer har fungert i årtusener, med mindre den ene gruppen forsøker å underlegge seg den andre og tilegne seg dennes territorium.

Islam er et parasittisk politisk tankesett som næres på ikkemuslimers liv og eiendom. Folk som underkaster seg og adlyder de politiske doktriner i koranen har vært et problem for seg selv og sine omgivelser i 1400 år. De har tatt livet av over 270 millioner sårbare uskyldige ikkemuslimer i islams ensidig aggressive invasjonskrigføring og menneskeslakt. 

Koranen befaler muslimer å invadere og okkupere alle verdens land, og drepe alle som motsetter seg islams verdensherredømme. De som oppfyller koranen sin definisjon på «muslim» har gjort sitt beste for å oppfylle koranens befalinger i 1400 år. Dette vil de fortsette med inntil de lykkes eller de dør i forsøket og dermed oppnår fribillett til Allahs evige horehus i Paradis, der de får sodomere både liflige smågutter og gjennomsiktige jomfruer med struttepupper.

Det som i mange år ble kalt svenske tilstander er nå virkelighet også i Norge. I 1974 var Sverige verdens rikeste og tryggeste land. I dag er Sverige Europas farligste land og lutfattig. Årsaken er at svenskene i 1975 avskaffet Folkhemmet. De har importert mer enn to millioner muslimer. I 1955 ble det anmeldt 10 000 forbrytelser mot liv og helse. Nå er tallet over 100 000. Det som skiller Sverige anno 1955 og Sverige i dag, er degenerering og U-landstilstander. Islamske tilstander. Kanskje ikke så rart, siden Sveriges tidligere statsminister mener at Sverige tilhører shariafolket, ikke etniske svensker.

FN anslo i 2010 at Sverige ville være et tilbakestående U-land i 2030. Mye tyder på at FN var for optimistiske.

Fjerner man islam vil Sverige igjen bli svensk. Men det krever besluttsomhet. Det krever vilje til å bruke like mye makt mot inntrengerne fra shariafolket, som inntrengerne er villige til å bruke mot den innfødte befolkning.

Svenskene fikk et godt råd  i 2011 om å deportere shariafolket - ignorerte rådet - og mistet sitt land. Uansett om det var dumskap som skapte islamproblemet, er det et forræderi å ikke løse det. I dag beordrer shariafolket svenskene til å forlate Sverige.

Renaud Camus slo fast i boken «Dere skal ikke erstatte oss» at: «Den eneste metoden som utkrystalliserer seg som middel til å gjøre ende på prosessen og få en slutt på settlerkolonialismen, er remigrasjon, det vil si at okkupasjonsstyrkene som settlersamfunnene utgjør, drar sin vei.»

Det konseptet som Camus her beskriver har flere forskjellige verbale innpakninger:  Deportering, repatriering, remigrasjon, relokalisering, hjemsending, tilbakevandring, folkeforflytning.

Spørreundersøkelser gjennom mange år dokumenterer at et stort flertall av européere ikke ønsker shariafolkets nærvær på vårt kontinent. Tre av fire européere mener at vi tar inn for mange migranter.

Når 80 % i Frankrike sier nei til innvandring, er jo også muslimer blitt spurt. Ergo sier mer enn 90 % av innfødte franskmenn nei til å bli invadert. Hvis noen hadde spurt dem, ville like mange sagt at de som har trengt seg inn i landet må sendes hjem.

Tiden er overmoden for massedeportasjoner. Dette har vært åpenbart for europeiske statsledere minst siden 1980-tallet. Forbundskansler Helmut Kohl sa i 1982 at Tyskland måtte deportere halvparten av de tyrkiske muslimene.

Det statsbærende tyske partiet CDU som Kohl tilhørte, slår nå fast at sharia ikke hører til i Tyskland. Sharia er muslimenes detaljerte leveregler basert på koran og sunna. En muslim som ikke følger sharia, er ikke en muslim. Et forbud mot sharia vil innebære en human løsning på islamproblemet idet alle de koranen kaller muslimer, reiser hjem til opprinnelsesland.

Dagens forbundskansler Olaf Scholz, slo i 2023 fast at massedeportasjoner var nødvendig. Han gjentok seg selv i 2024.

I Norge var deportering som politisk løsning på islamproblemet som shariafolket påfører vertssamfunnet, tidlig fremme i den offentlige samtale. I Arbeiderbladet 20.3.1995 ble det argumentert for å reversere innvandringen ved å deportere alle muslimer født etter en gitt dato.   

Erna Solberg erkjente i 2003 at Muhammeds islam ikke kan tillates praktisert i Norge. I dette resonnementet ligger den åpenbare konsekvens; Høyre mener at shariafolket må deporteres dersom de ikke reiser hjem frivillig. Unge høyre beveger seg nå forsiktig i samme retning.

Norge har siden 2021 hatt et politisk parti med deportering som politisk løsning, i partiprogrammet.

Danmark har en egen deporteringslov.

I 2003 ville statsminister Tony Blair masse-deportere inntrengere fra UK.

Italias innenriksminister sa: Deportering er ikke rasistisk. Det er sunn fornuft.

Sveits deporterte en tyrker i 2023, begrunnet med manglende integrering, etter 40 år som ubuden gjest i landet.

Emanuel Macron kunngjorde i 2023 nådeløs deportering av alle som er tilknyttet islamsk ekstremisme. Islams teologi sier at det som etter vestlig etikk er ekstremt, er helt normal mainstream islam iht islamsk etikk. Macron ville med andre ord fjerne de facto mainstream muslimer fra landet.

Frankrike har bevist at den europeiske menneskerettskonvensjon ikke skal hindre deportering av shariafolket.

Deportering av muslimer fra USA var et politisk tema lenge før Donald Trump gikk inn i politikken. Trump sitt «Muslim Ban» i 2016 var både logisk og moralsk. At Trump den gang fikk sterk kritikk for å ville beskytte sine landsmenn fra shariafolkets islamske atferd fremstår hyklersk i lys av at det er 16 islamske land som forbyr israelere innreise, uten at sistnevnte medfører internasjonalt oppstyr. Trump har lovet shariafolket at han vil finne dem og deportere dem, hvis det mafiose Biden regimet tillater at Folket får velge sin president i 2024-valget.

Det er mange eksempler på at deportering benyttes som politisk virkemiddel for å løse konflikter mellom folkegrupper. Rohingya folket oppfører seg ofte like dårlig som Palestina-arabere, og er derfor uønsket i sitt hjemland Bangladesh. De deporteres fra Myanmar, etter å ha trengt seg inn der og stelt i stand ugagn i årevis. De deporteres også fra verdens mest folkerike islamske stat, Indonesia.

Drittlandet Pakistan deporterer milliontalls afghanere på grunn av deres terrortilbøyelighet.

Verdens største diaspora av kristne assyrere befinner seg i Sverige. Erkebiskop Abdulahad Gallo Shabo i Södertälje sa at; «Europa er naive. Dere tar imot mange muslimer. Vi som har levd sammen med muslimer i århundre vet hva det innebærer. Se bare på hva som skjer i Irak, i Syria».

Erkebiskopen i Mosul advarte Vesten : «Dere tror at alle mennesker er like. Men det er ikke sant. Islam sier ikke at alle er like. Vestlige verdier er ikke lik islams verdier. Hvis Vesten ikke forstår dette raskt, vil Vesten bli ofre for den fienden dere har ønsket velkommen inn i deres hjem».

Dalai Lama er fra et okkupert land. Han er neppe glad i okkupanter. Dalai Lama slo fast at muslimer må reise hjem til Islamland.

NTB kunne den 7.7.1945 melde at hjemsendelsen av norske flyktninger fra Sverige ville være fullført innen to uker. Flyktningkonvensjonen pålegger eventuelle ekte flyktninger i vår samtid, å gjøre slik de norske gjorde i 1945. Muslimske velferdsmigranter som reiser gjennom flere trygge tredjeland har ikke noe i Norge å gjøre. De skal ut.

Muslimerdeportertebokens folk (jøder og kristne) på Muhammed tid. Dette til tross for at jøder og kristne bodde i Arabia lenge før Muhammed fant opp islam. Det er derfor umulig å argumentere for at muslimer i Vesten i dag skal behandles noe bedre enn hvordan de selv behandler siviliserte mennesker.

Basert på teologiske og historiske fakta er det direkte uansvarlig hvis ikke vi deporterer shariafolket fra våre land i dag.

Fredsprisvinner Fritjof Nansen og SIAN har samme konsept for å skape og opprettholde fred mellom folkegrupper; Folkeforflytning. Nansen repatrierte folk effektivt og billig. Han reddet 1 ½ millioner sårbare uskyldige greske kristne fra muhammedanske morderzombier.

Nansen slo for 100 år siden fast det vi alle nå kan bekrefte som en ubetinget sannhet;

«Det å bringe sammen så mange raser, kulturer, religioner og språk på en liten flekk, vil bli et arnested for ufred og hat i fremtiden».

Vi lever i dag i den fremtid Nansen beskrev. Det er vår plikt som nordmenn i dag å tilstrebe samme moral og klokskap som Nansen. Vi må redde morgendagens nordmenn fra de feil som dagens og gårsdagens nordmenn begikk ved å ignorere Nansens visdom og sannhet.

Nansens opplevelser gjorde ham til innbitt antikommunist. At Nansen sitt credo i dag motarbeides av de bedervede kulturmarxistene som har infisert alle norske institusjoner, er helt naturlig. Desto større ansvar påligger den enkelte norske patriot, for å opprettholde Nansens erkenorske verdier og beskytte Norge mot de giftige politiske ideologier som konkurrerer om å ødelegge landet og folkets fremtid.  

Nansen fikk Nobels fredspris for sin menneskerettsaktivisme. Mens SIAN venter på å bli nominert til Nobels fredspris for vår innsats for relokalisering av shariafolket til opprinnelsesland, fortsetter vi vår menneskerettsaktivisme for bevaring av det Norge våre forfedre bygde – og som vi alle plikter å ivareta og beskytte.

Shariafolket baserer sine liv på sharia. Siviliserte innfødte européere baserer sine liv på sivilisert judeokristent tankegods, raffinert gjennom renessanse og opplysningstid. Vår kultur er bedre fordi vårt etiske fundament er bedre. Etter islams etikk er Vesten basert på ondskap. Etter vestlig etikk er islam basert på ondskap. Islamske land er møkkaland fordi Muhammed var en møkkamann.

Det er åpenbart at to så uforenlige kulturer ikke kan fungere sammen i permanent likeverdig sameksistens, noe som aldri har skjedd, og som islam forbyr.

Hverken innfødte européere eller shariafolket ønsker seg et multikulturelt samfunn. Innfødte må ikke fratas muligheten til å leve i sitt eget land sammen med folk som ser ut som en selv. Innfødte må ikke fratas tryggheten en kjenner sammen med folk som deler ens egne verdier.

Hverken shariasvin eller globalistsvin skal få definere kultur, normer lover og regler, og langt mindre hvem som skal tillates å oppholde seg i siviliserte vestlige land. En ekte flyktning i Sverige sa det slik:

 «Jag kom inte till Sverige för att uppleva en mångkultur, jag kom hit för den svenska kulturen. Den jemenitiska kulturen kommer alltid fortsätta existera i Jemen, där den hör hemma. Varför skulle jag vilja föra vidare mina föräldrars kultur i Sverige? Vill någon förklara?

Reversering av den tilstand globalister, marxister og shariafolk har hensatt landet i, vil ikke bli enkelt. Basert på teologi og empiri er det sannsynlig at shariafolket vil bli voldelige. Derfor er SIAN enige med hærsjefen i at nordmenn om nødvendig må beskytte oss med våpen for å bevare de verdier Norge bygger på.

I flere tiår har nordmenn engasjert seg i dialog med shariafolket. Myndigheter, Den norske Kirke og statsfinansierte NGO-er spiser wienerbrød og halalmat med taqiyyaakrobater, mens praten går om alt utenom de enorme samfunnsskader som islam påfører Norge.

Tiden for pjatt og fjas om uvesentligheter og distraksjoner er over.

Den nederlandske patrioten Theo van Gogh ble drept av en god muslim. Van Goghs siste ord var «Kan vi ikke snakke om det». Islams svar er nei.

Det er intet rom for diskusjon eller kompromiss. Islam krever total dominans, full underkastelse.  Islams teologi sier at den som opponerer fredelig mot islams politiske prosjekt skal drepes. Frihet er ikke for feige mennesker, sa van Goghs mor i begravelsen. Det er tilsynelatende mange feige mennesker i de politiske klasser i vår samtid. Dette vil bedre seg med den patriotiske bølge som nå skyller over Europa.

Ifølge islam er det ikke noe rom for samtale om islamproblemet. Derfor er det kun rom for deporteringer, før shariafolket dreper enda flere av oss, før de stjeler landet vårt og gjør våre etterkommere til slaver og sexslaver jamfør teologi og empiri.

SIAN har i flere år deltatt i den offentlige samtale om deportering av shariafolket. Det er positivt at islamiseringstilhengere da responderer med spørsmål om hvordan vi skal løse den og den problemstillingen – for eksempel deportering av innfødte ex-norske konvertitter som ikke har et tilbakestående islamsk opprinnelsesland å reise hjem til. På denne måten bekrefter islamofile at de aksepterer det grunnleggende premisset om at shariafolket skal deporteres, og at de venstreblivne i likhet med oss er opptatt av å få i orden de praktiske utfordringer som alltid oppstår ved store og viktige politiske beslutninger.

Religionsfrihet er fremholdt som argument mot deportering av shariafolket. En slik anførsel er uansett irrelevant, idet islam ikke er en religion. Mer enn halvparten av islams teologi er politikk. Det er derfor muslimer kaller islam for en deen. Store norske leksikon som driftes av kulturmarxister, beskriver islams oppfinner Muhammed som en stor politiker og hærfører. Ergo anerkjenner også norske venstreblivne at islam er politikk.

Jeg synes det er rart at deportering som politisk verktøy blir kritisert. Ikke bare er det moralsk riktig – faktisk en moralsk plikt – men det vil også løse problemet med de høye boligprisene, når vi frigjør leilighetene til hundretusentalls hjemvendte shariafolk. Deportering av shariafolket vil også frigjøre hundretalls milliarder pr år i kostnader som shariafolket påfører vertssamfunnet.

Kritikere hevder at deportering som politisk virkemiddel er «etnisk rensing». Dette er tøys. Shariatilbøyelighet er ikke en etnisitet. Det er en politisk overbevisning som viser at vedkommende er en religionsrasistisk tilhenger av et menneskefiendtlig apartheidsystem, han vil erstatte sivilisert lovgivning med et komplett system for samfunnsstyring basert på sharia.

Hvis relokalisering av ubudne gjester til deres opprinnelsesland er «etnisk rensing», da må uintegrerbare velferdsturister sin invasjon av Norge betraktes som etnisk rensing av nordmenn, hvilket skaper legitimitet for deportering av de angjeldende ikkenorske.

Vi kan ikke hindre muslimer i å oppføre seg islamsk, men vi kan hindre dem i å gjøre det i Norge.  

Da kristenretten ble innført av Olav Haraldsson for 1000 år siden var det med erkjennelsen at en nasjon må ha én lov. Ingen av de muslimer jeg har diskutert med opponerer mot det faktum at man ikke kan ha to motsatte lovverk i én nasjonalstat.  

Kristen forståelse av menneskeverd kan ikke gjelde bare én del av befolkningen, når den andre del av befolkningen totalt avviser konseptet menneskeverd. Islam og de koranen definerer som muslimer aksepterer hverken kristendom eller et menneskeskapt lovverk utledet av kristne/humanistiske verdier. Den europeiske menneskerettsdomstol har konstatert at islam er uforenlig med demokrati og menneskerettigheter. Norge skal også i fremtiden være et fritt og udelelig rike fundamentert på kristne prinsipper. Derfor må shariafolket deporteres.

Redaktør i Se og Hør Knut Haavik skrev i 1996: «Tigerstaden er blitt en by full av hyener. Få dem tilbake i den jungelen der de hører hjemme!» Hva ville han sagt hvis han så hvordan samfunnet vårt er degenerert siden den gang?