Desperat EU pamp erkjenner islams ondskap

Islam må bekjempes med kunnskap, ikke ved sensur

Desperat EU pamp erkjenner islams ondskap

Europa står på randen av en selvpåført krig, ikke mot hjemmeavlede -ismer, men mot importert ondskap.

Blant våre politikere befinner det seg mange som gruer seg til kollapsen, og til deres egen rettergang dersom de overlever sammenbruddet. EU-presidenten er en av disse figurene.

Medisinen han foreskriver er europeisk imamutdanning. Inneforstått; Muslimer i Europa skal ikke få lov til å lære om det islam som islams teologi definerer, før muslimene har oppnådd så sterk makt her at de kan velte vår sivilisasjon, shariatilpasse lovverket og gjeninnføre islamsk teologiutdanning også her.

Dersom du tenker at dette ikke er et veldig kraftfullt tiltak mot islamiseringen av Europa, er du bedre skikket som EU-president enn den sittende.

Michel har rett i at «we need to combat the ideology of hatred with all our strength». Men der stopper det opp.

For å vinne en krig må du definere hva du kjemper mot, og kjenne fienden. Michels utsagn indikerer at han enten er dum eller spiller dum. Dette utspillet fremstår kun som hjelpeløst forsøk på indremedisinering av de livredde europeere som ser den ondskapen politikerne og mediene ikke lenger kan late som ikke er her.

Å utdanne imamer her er et patetisk forsøk på å endre en religion som i følge oppfinneren selv er evig, uforanderlig, enkel og perfekt.

Islam er islam. Hvor imamskolen ligger er irrelevant.

Skal skolene i Europa fjerne halvparten av pensum i den tro at gode muslimer ikke laster ned koran, sunna og tafsir  fra nettet, der den ekte og komplette ondskap fremdeles kan finnes helt gratis?  

Om du prøver å endre islam i en del av verden, vil konseptet uansett bestå. Folk reiser, og de troende får sin input fra adskillig videre kilder enn imamen i den lokale moskéen. Vantro vet dessuten lite om hva muslimene egentlig snakker om bak lukkede moskédører. (Hvis du er en av dem, sjekk ut her).  

Vi har dessuten allerede imamer i Europa som utad prediker en sminket utgave av islam, til oss vantro. Alle imamer vet jo godt hva teologien er og ikke er, likegyldig av hvor imamen er utdannet. Lurendreieri om «kontekst» og søte muslimløgner om teologien klarer allerede imamene i dag å servere de vantro. Vi trenger tiltak, men egne læresteder er ikke et fungerende tiltak.

At EU-utspillet kommer etter muslimers islamske adferd i Frankrike er ikke tilfeldig. Den liberale Macron som selv er en del av problemet, har tidligere levert noen ynkelige pip mot den invaderende dødskulten han selv er medansvarlig for å ha latt trives og vokse. Det bør ikke overraske noen at pipingen ikke har manifestert seg i annet enn at islamproblemet i dag er enda større enn da han tiltrådte.

Allerede i 2003 erkjente Erna Solberg at Muhammeds islam ikke hører til her og ikke kan tillates utøvet i den form religionsoppfinneren har befalt. At hun ikke har fulgt denne erkjennelsen opp selv, skyldes enten rikelig med sølvpenger, eller pur feighet. Eller begge deler.

12.11.03 kritiserte Abid Raja for øvrig Solberg sitt krav om «norsk» islam. Han skrev i Aftenposten at han fryktet økt rasisme som følge av Solbergs krav om et modernisert islam. Dette fordi hennes påstander «bygger på fordommer og ikke veldokumenterte fakta». Vi imøteser Rajas raseri mot EU-presidenten i morgendagens Aftenposten. Eller erkjenner Raja at vi i 2020 har tilstrekkelig dokumentasjon på islams ondskap i Europa?

Uansett er det trolig tilstrekkelig at Erdogan eller Khamenei roper «islamofobi», så er imamskoleprosjektet til de liberale godfjottene lagt på is noen år til.

Felles for alle som foreskriver tvangstilpasninger av islams teologi i Europa er at det alltid begrenser seg til varm luft og tomprat. De vet at Euroislam er en utopi. Det eneste slike utspill bidrar til, er at europeerne sitter stille i båten mens befolkningsutskifting og folkemord går sin gang i regi av FN/EU/OIC.

Formålet med tompratet til politikerne er å slippe å ta tak i islamproblemet. Empirien tilsier at det er helt andre virkemidler enn sensurert imamskolepensum som må implementeres for å lindre den selvpåførte plage.

I 1950 hadde vi en million muslimer i Europa. Nå har vi 50 millioner. Det observerbare faktum her og alle andre steder til alle tider, er at graden av islamsk adferd hos muslimene er sterkt overproporsjonal med antall muslimer per capita i området.

Intet tiltak mot imamopplæring kan endre på dette. Gitt teologiens innhold, den sterke klanmentaliteten og muslimenes tilbøyelighet til å fullstendig identifisere seg selv med troen, må det settes inn betydelig mer bastante endringer enn imamutdanning.

I middelalderen trodde man at pestmaske fungerte. I motsetning til islam har vi vært gjennom en opplysningstid. I dag vet vi om andre effektive tiltak mot pest. Islam er og blir forankret i Arabias ørkensand. Den har aldri bidratt positivt i noe samfunn. Den pesten Muhammed har forgiftet verdenssamfunnet med, må bekjempes med adekvate virkemidler. Før visste Vesten hva medisinen mot islam - det vi i dag benevner «islamisme» - var. I dag ignorerer vi kunnskap innhentet ved århundrers blodige «kulturutveksling» mellom islam og sivilisasjonen.

EU-presidenten følger en feig og svikefull trend når han erkjenner Europas islamproblem uten å iverksette effektive løsninger. Han og alle andre politikere og pamper er betalt for å løse problemer. Ikke gjødsle dem.

Kjernen av problemet er at islam er islam likegyldig av tid og sted. Og selv om man skulle lykkes med å få en imam til å tro på at islam er noe annet enn det Muhammed og koranen sier at det er, så er den midlertidig moderate hyggeligmuslimen bare en plog for islamisten. Sistnevnte blir man ikke kvitt uten å chartre fly, eller andre håndfaste tiltak.

Vi kan trygt konstatere at forsøk på å endre islams innhold etter hvor man befinner seg på Allahs jordklode, ikke vil bli akseptert av det hitreiste herrefolket. Islam er universell, og nasjonale tilpasninger er uakseptabelt, slår de fast.

«Countries cannot have their own version of Islam. Islam is universal and its sources are clear. Therefore, religion is not a matter of engineering. I would like to restate that efforts taken by state leaders to create a version of Islam that is particular to their own countries are futile».

Europa har tre veier å gå; Deportering, underkastelse eller krig. Derfor må vi forby sharia og deportere de shariatilbøyelige.