Det gode raseriet

VG tyr til uriktig nyhetsrapportering og selvhatende svenske i sin kampanje mot Europas forsvarere.

Det gode raseriet

Mens ymse former for høyreorienterte politisk engasjerte mennesker – til dels svært ufortjent – får så hatten passer av VG, er rapportering av venstreekstrem og muslimsk vold, terror og annen destruktiv adferd fraværende. I stedet fokuseres det på å stigmatisere høyresiden som hatefull og islamofob.

Protest mot muslimske seksualpredatorer er i k k e islamofobi.

Charb skrev denne boken umiddelbart før gode muslimer drepte ham i Charlie Hebdo. Islamofobibegrepet freder “religionen” konstaterer Charb i dette antirasistiske og religionskritiske manifestet.

Kan vi forvente å se denne forsiden i VG?

 

VG har gående en serie med reportasjer fra ymse miljøer tilhørende høyresiden i europeisk politikk. Eller mer presist; Den siden av Europas borgere som ønsker at Europa i morgen skal ha likhetstrekk med Europa av i går, hva gjelder menneskerettigheter og frihetsverdier som vi hittil har tatt for gitt i vår del av verden. Fellesnevneren for de samfunnene som er besøkt av VG er at de er eller står i fare for å bli invadert av islam. Å ønske å bekjempe islamsk invasjon og okkupasjon er av VG blitt benevnt med den fengende slogan «Det hvite raseriet».

Blant svenske Nordfront, italienske fascister, russiske nynazister, samt britiske, danske, greske og franske politikere etc,  - finner vi blant andre den salmesyngende Kjersti Margrethe Adelheid Gilje. Ikke akkurat prototypen på en «hater». Om det er noe VG sin artikkelserie med tyngde slår fast, så er det at regjeringen kan kutte statsstøtten til Antirasistisk Senter, Senter for forskning på høyreekstremisme og desslike. Rasister, fascister og nazister har vi åpenbart praktisk talt ikke i Norge. Å kaste mange titalls millioner etter politisk blodrøde slabbedasker for at de skal slenge dritt i retning Tore Tvedt fremstår som overkill og grenseløs sløsing. 

I VG seriens kapittel 12 «De hatefulle» får vi møte svensken Mattias Gardell som skal belære oss om at «det flammende muslimhatet»  har flere fellestrekk med jødehatet. For de som lurer: «Muslimhat» er  beskrivelsen på fenomenet «islamkritikk», når ordet uttales av venstreekstremister og islamister.

For å avlive dette sludderet umiddelbart;  Muslimene er ikke de nye jødene. Derimot kan vi trygt si at de gode muslimene er de nye nazistene. Saken er nærmere omtalt [i denne artikkelen].

VG-artikkelen innledes med å beskrive en britisk protest mot politi og medias tåkelegging av de pedofile muslimske seksualpredatorene sitt misbruk i industriell skala av britiske småjenter. Journalist Stian Eisenträger i VG fremstiller saken som at britiske myndighetspersoner «angivelig» skal ha regissert en dekkoperasjon. Han kan umulig ha særlig kjennskap til materien. Alternativt er han selv bekvem med å medvirke til tildekkingen av de faktiske forhold. Realiteten er at bare i lille Rotherham var det minst 1400 ofre for muslimske seksualpredatorer. Det kan samlet være en million ofre. I følge britisk politi finnes det muslimske seksualpredatorgjenger over hele Storbritannia. Se også [denne artikkelen].

For de som hittil ikke har tatt inn over seg at gode muslimer ofte er notoriske seksualpredatorer; Hvorfor er det bare muslimsk pedofili man behøver å opprette advarende karttjenester for? Kan det komme av at muslimer er ekstremt mye mer disponert for å opptre som predatorer på småunger som muslimene i samsvar med islams lære anser som verdiløst menneskemateriale? Ja, ting tyder på det. For voldtektsgjengene i UK er det anslått at  95% av gjerningsmennene er muslimer. I enkelte britiske byer er det mer vanlig å være muslimsk seksualpredator enn å være muslim som ikke sysler med denslags.

Den britiske avisen Mirror kan fortelle at «Rotherham’s Labour MP Sarah Champion describes it as a national disaster and is demanding a taskforce to fight the horror. (…) the shaken MP has told how she nearly lost her mind after victims turned to her for help - unable to trust the police or local council. She is currently getting an average of 10 victims a week coming to her for help». At ofrene ikke stoler på myndighetene, og snur seg direkte til sitt parlamentsmedlem er en rimelig god indikasjon på at det er noe mer enn «angivelige» cover ups fra politi, sosialarbeidere etc.

At media serverte blank løgn om de muslimske seksualpredatorene ser vi ett eksempel på [her]. At det faktisk foregikk cover ups, og at myndighetspersoner unnlot rapportering oppover i systemet av frykt for å bli anklaget for rasisme, kan du se feks fra side 60 og utover i [denne rapporten]. Se også [denne artikkelen]. 

Trevor Phillips, mannen som avlivet islamofobibegrepet (etter at han hadde vært med å innføre det) har innrømmet at  «the mass sexual grooming and rape scandals that are plaguing heavily Muslim populated towns across Britain are because of Muslim – not ‘Asian’ – men. Han sier: “The contempt for white girls among some Muslim men has been highlighted by the recent scandals in Rotherham, Oxford, Rochdale and other towns. But this merely reflects a deeply ingrained sexism that runs through Britain’s Muslim communities” – in a nod to those who have long protested this to be the case in the face of political, media, and even police cover ups».

Myndighetene i Rotherham har selv, [I denne rapporten], konstatert at politiet i byen sviktet sin oppgave, som de selv sier; «because of a “culture of fear” around accusations of racism».

Britenes Home Office Minister sa at «This has been perhaps the point of failure in the system that these allegations have not been listened to or taken seriously by the authorities in the past» 

Det britiske Parlamentet fastslår at «the victims were not always taken as seriously as they should have been by the police and prosecutors».

Disse dokumentasjonene forteller oss at VG beskriver faktum feilaktig. Og jeg som trodde at VG sin innsats i fake news prosjektet faktisk.no kunne indikere at avisen selv ville avstå fra å rapportere uriktige nyheter.

Vi kan på grunnlag av det ovenstående konstatere at de britene som VG tendensiøst betegner som  «rundt 100 aggressive høyreradikale», i realiteten er ansvarlige samfunnsborgere som handler i berettiget harme når de demonstrerer mot muslimske seksualpredatorer og myndighetenes skandaløse unnfallenhet i overgrepssakene. Slike gode samfunnsborgere og familiefedre ønsker altså VG å brunbeise. Bomskudd, Eisenträger.

Når VG beskriver de etniske britene sin adferd som «flammende hat» ville det vært på sin plass om VG spanderte noen linjer på å forklare  h v o r f o r  normale mennesker viser en adferd som VG tendensiøst beskriver som hatefull. Her sviktet VG grovt sitt journalistiske kall. I stedet inviterer VG en svensk anarkist for å forklare oss om de fæle muslimhaterne – islamofobene. Jeg tror noen og en hver ville blitt opprørt om ens egne unger ble seksuelt utnyttet i industriell skala over årtier av landets muslimske gjester. Det er intet fobisk over britenes adferd.

Mattias Gardell er altså mannen som drar jødekortet og fobikortet når han skal forklare normale menneskers holdninger til muslimer som oppfører seg muslimsk.

Gardell er Sveriges svar på Lars Gule. Han næres på statlige milliontilskudd for sitt virke med å stigmatisere Sveriges svenske befolkning. Gardell er av den oppfatning at Hamas ikke er terrorister. Det Onde Muslimske Brorskap, som Hamas er en del av, er terrorlistet i en rekke land, blant annet UK, og snart også i USA. Men ikke i Gardells hode. Dette er neppe rette mann til å foredra for almennheten om det nedrige stigmatiseringsverktøyet «islamofobi».

Gardells virkelighetsfjerne posisjon fører tankene hen på Gule, som den dag i dag ikke anser sin egen terrorhandling som et utslag av ekstremisme (Dagbladet 28.11.2014). Det er vel og bra dersom VG har forstått at Gule er uegnet som referanse for noe som helst som vedrører muslimers gjøren og laden i den europeiske sivilisasjon, men dessverre er altså Gardell en kloning av Gule. Bomskudd, Eisenträger.

Gardell sin definisjon på ordet islamofobi er «sosialt reproduserte fordommer om og aversjoner mot islam og muslimer, samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på bakgrunn av at de er eller antas å være muslimer og assosieres med islam». Ett åpenbart problem er at når islamofobi assosieres med rasisme eller andre straffbare fenomener, må nødvendigvis islamofobibegrepet ha en sylskarp definisjon. Det tilbyr dessverre ingen! Lars Gule har tidligere sagt at man er islamofob dersom man påpeker den udiskutable sannhet om muslimenes gudegitte rett til å lyve når det gavner dem selv og islam, i samsvar med Muhammeds eksempel. (Som kjent var Muhammed en løgner, i følge ham selv. Å referere denne hadithen gjør altså referenten til en islamofob i følge Gule).  Den vanligste og mest anerkjente definisjon på islamofobi er Runnymede sin «Ubegrunnet hat mot islam og derfor frykt eller avsky for muslimer eller de fleste muslimer». Problemet for Gardell, Gule og ditto ekstremister er jo at begrunnet hat og frykt ikke faller inn under islamofobibegrepet. Og du verden hvor mange saklige og gode grunner det etter hvert har blitt for å frykte islam!!

Det er forøvrig heller ikke noe galt i å hate islam, for de som måtte lure på det.

Jeg har tidligere omtalt islamofobi [her] og [her]. Den korte konklusjon er at ordet er et stigmatiseringsverktøy benyttet av muslimer og deres nyttige idioter, herunder Gardell. Når Gardells islamofobibeskrivelser faktisk slaktes, selv av det kulturmarxistiske Dagbladet, bør det være åpenbart at mannen er en vits – helt uten den faglige tyngde VG burde oppsøkt for å utrede de alvorlige strømningene / gnisningene mellom muslimer og ikkemuslimer i dagens Europa.

Gardell bruker videre avviklingen av de moderne velferdsstatene som forklaring på det fenomenet VG har døpt til «det hvite raseriet».  At velferdsstatene avvikles som følge av ukontrollert import av yrkesmessige analfabeter med erobrerambisjoner, som lever som parasitter på europeiske velferdsstater, suger ressurser, får forrang til gratisboliger, genererer boligmangel og sammenbrudd i offentlige tjenesteleveranser, kan utvilsomt oppleves som urettferdig av Europas opprinnelige befolkning. Er sistnevnte å klandre for dette?

Da våre arbeiderpartier sluttet å bry seg om arbeiderne – fordi arbeideren var blitt automatisert vekk - ble høyrepartiene funksjonærpartier, og arbeiderpartiene importerte følgelig muslimer for å sikre sin maktbase (midlertidig). Borgerne opplever muslimen som et problem. Dette er tildels ufortjent, siden det var politikerne som i utgangspunktet sviktet land og folk. Høyrekreftene som samarbeidet med sosialistene, gjorde det selvfølgelig av profitthensyn. Flere potensielle arbeidstagere presser ned lønningene. Resultatet er det multikulturelle havari som Europa kneler under. Et fenomen som menigmann i de europeiske statene ikke har skyld for, men må bære følgene av. Herav det anførte raseriet. Naturligvis!

Gardell sier at «Muslimer ble konstruert som en forestilt og negativt ladet kollektiv trussel mot Europa». Dette er nonsens fra Gardell. Dersom en tar seg bryderiet med å se på historien, er det ingen tvil om at vi ikke står overfor noen fiktiv konstruksjon. Europa har aldri noensinne vært stillet overfor en større trussel enn islam. Muslimenes invasjoner i Europa startet på 700-tallet. I tusen år var Europa herjet av onde muslimer. I vår tid er de samme muslimene tilbake. Med koffert og sosialstønad i stedet for krumsabel. Men ikke mindre farlige for Europas befolkning. Muslimene har nemlig den samme hatmanualen i bagasjen. Koranen. Dette må man kunne karakterisere som et negativt fenomen, uten å bli stemplet som hatefull islamofob av Gardell.  

Gardell leverer også en påstand om at det er muslimene som får skylden for de europeiske politikernes påviselige svik mot sin egen befolkning. Dette er i beste fall bare delvis korrekt. ABB for eksempel, fremhevet kulturmarxistenes dekonstruksjon av det norske samfunn som begrunnelse for sin handling. Han uttalte ikke noe ønske om å ramme muslimene, og det gjorde han da heller ikke. «Det hvite raseriet» bør også være rettet mot våre egne svikefulle politikere. Muslimer går jo bare inn den åpne døra og forsyner seg av middagen som står på bordet. Allah har tross alt sagt i koranen at hele jorden tilhører muslimene. Når vi ikke en gang forsvarer vårt eget territorie, er det ikke rart at muslimene tar Allah på ordet. At våre politikere opptrer samfunnsfiendtlig er forøvrig ikke noe godt argument for at ikke også islamsk teologi og praksis er samfunnsfiendtlig. Realiteten er jo at politikernes svik ikke ville fått så store konsekvenser dersom det ikke hadde vært en ond erobrerideologi de slapp innenfor portene. Vesten har tidligere absorbert ekte flyktninger fra flere verdenshjørner med ymse ikkeislamske livssyn, uten at dette har skapt nevneverdige problemer. Det er hovedsaklig bærere av islams ideologi som skaper problemer i sine vestlige vertssamfunn. Slik sett er ikke muslimene uten skyld, slik Gardell insinuerer.   

VG-artikkelen beskriver avslutningsvis hvordan EDL i UK må ha politibeskyttelse på grunn av de voldelige venstreekstremistene. Samme fenomen ser man i Sverige, der politiet tillater Nordfront å gå med plexiglasskjold for å beskytte seg mot steinkasting fra ekstremt voldelige venstreekstremister. Også SIAN opplever økende grad av voldstilbøyelighet fra venstreekstremister og muslimer. Virkeligheten i Europa er med andre ord påviselig den at det ikke er de høyreorienterte som utgjør noen trussel mot folk og land. Europol har dessuten konstatert at venstreekstremister er 30 ganger mer voldstilbøyelige enn høyreekstremister. Dette anser jeg som et problem, men VG ignorerer det. Eller kanskje onde muslimer og venstreekstremister står på blokka for neste reportasjeserie?