«Det mest grunnleggende problem for Norge i dag»

Stortinget kan ikke fatte vedtak som provoserer muslimene - da kan Oslo bli satt i brann!

Hvor blir det av innvandringsdebatten i valgkampen?

«Det mest grunnleggende problem for Norge i dag»

Valgkampen er i gang. Den første duellen mellom Siv Jensen og Jens
Stoltenberg ble avsluttet tirsdag den 6.august. Den handlet mye om hvem som
vil bruke mest penger på hva, samt om organiseringen av eldreomsorgen og
helsevesenet. Eldreomsorg og helsepolitikk er viktige temaer, men det var
andre viktige temaer jeg savnet helt.

Vidar Kleppe, Demokratenes stortingskandidat, her på «talerstolen» under en SIAN-markering i Kristiansand.

Hvor ble det av debatten om det mest grunnleggende problemet for Norge i
fremtiden, problemene med presset på våre grunnleggende verdier fra den
islamske innvandringen, og presset på vår økonomi og infrastruktur,
inkludert helsevesenet, fra den voldsommeA arbeidsinnvandringen de siste
årene?

Det var Siv Jensen som åpnet debatten og hadde mulighet til å sette
føringene for temaene. Hun brukte anledningen til å spørre Jens
Stoltenberg om hva han hadde brukt penger til de siste åtte årene. Hun
kunne ha spurt hva han ville gjøre for å bremse innvandringen.

Egentlig er det ikke så overraskende. Ettersom både Arbeiderpartiet og
Fremskrittspartiet er enig om EØS-avtalen er det naturlig at ingen av dem
tar opp problemene den har ført til. De er jo begge enige om den politikken
som har gjort den voldsomme arbeidsinnvandringen de siste årene mulig. Selv
mener jeg at det frie arbeidsmarkedet i EØS-avtalen har medført et
betydelig press mot boligmarked, og mot veier, sykehus og andre offentlig
finansierte fellesgoder. Jeg frykter at dette ikke vil bli noe tema i resten
av valgkampen heller, ettersom de tre toneangivende partene i kampen om
regjeringstaburettene, Høyre, FrP og Arbeiderpartiet, alle har det samme
standpunktet.

Jeg og Demokratene skal i alle fall gjøre det lille vi kan for å bringe
denne problemstillingen frem i lyset i løpet av valgkampen. Det samme
gjelder Schengen-avtalen som har ført til økt kriminalitet fordi avtalen
gjør det enkelt for utenlandske kriminelle å ta seg inn i Norge uten å bli
sjekket ved grensene. Det er også en problemstilling som bør diskuteres,
men som jeg frykter vil bli forbigått i taushet i debattene, fordi både
Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er enige.

Vidar Kleppe
Demokratene i Norge