Eilert Sannes: Multikulturen har feilet over hele Europa

Muhammed stjal som en ravn både fra jødedom og kristendom

Eilert Sannes: Multikulturen har feilet over hele Europa

Påvirkningen bort fra jule- og påskefeiring begynner nå tidlig i barnehagene og fortsetter i skolen. Det å snakke om sentrale verdier i kristendommen  –  om Jesu liv og lære er ikke akseptert – men når det er tale om Muhammed da skal alle i barnehagen og skoleelevene være med i «solidaritet» med de muslimske barna. Eilert Sannes pekte på bl. a. dette forholdet i sin appell på Eidsvollsplass lørdag

 

 

 

 

Vi gjengir også et fyldig referat fra Sannes sin tale:

 

«Jeg vil begynne med rasisme, for vi i SIAN blir ofte kalt rasister.

Det var også grunnen til at jeg gikk på bruskassen her på plassen 15. juni 2012.

Hva er rasisme?

Jeg har lært at rase har noe med hudfarge å gjøre. Jeg respekterer alle mennesker uansett hudfarge, og det viser at jeg ikke er noen rasist.

Kritikk av islam er ikke rasisme, for islam er ingen rase, men en diktatorisk politisk ideologi.

Jeg er patriot, og det er jeg stolt over.

Ytringsfrihet

Vi står her i dag, på statens grunn i offentlig rom. I henhold til loven om ytringsfrihet, så har vi rett til å stå her, men det betyr ikke at vi har full ytringsfrihet.

Hvor mye tid får SIAN på TV eller i aviser? Ikke et sekund på TV hvis det ikke blir sagt noe som er negativt om oss.  I aviser får SIAN kun oppslag som viser at SIAN-ister  er rasister og ekstreme, og det kaller jeg for knebling av ytringsfriheten.

På 70-tallet var AP foregangsparti for å fremme statstøtte til aviser. Vi skulle få en «differensiert presse», men vi har fått en politisk korrekt presse der islam-kritikk nesten er fraværende. Det nytter ikke med ytringsfrihet når anledningen til å ytre seg ikke er til stede.

Multikultur

Det ligger i ordet «multikultur» at her er det flere kulturer som kan blandes eller leve side om side. Her skal også islam få sin plass. Men multikulturalismen har feilet over alt.

Er islam kultur? Nei islam er en diktatorisk politisk ideologi, og det betyr at multikulturen ikke hører hjemme verken i Norge eller i Europa.

Påvirkningen begynner i barnehagene, hvor norske barn går fra de er 1 år – og det fortsetter på skolen.

I mange barnehager i Oslo er det ikke lov å feire Jesus i julen, men om Muhammed eller Allah skal feires, da må alle barna være med i feiringen for å vise solidaritet. Slik er det også i mange skoler i Oslo.

Dette er snikislamisering og indoktrinering av islam i det norske samfunnet fra barnehagenivå.

Skal vi tillate dette?

Nei, det er derfor SIAN har stand med appell her i dag, for at vi skal opplyse om hva islam står for.

Forskjeller

Jeg vil også peke på forskjellen mellom kristendommen og islam, for det er klare forskjeller.

Kristendommen har et klart budskap om nestekjærlighet. De kristne og humanistiske verdier er nedfelt i Grunnloven og preger hele samfunnet vårt. Det finnes intet om nestekjærlighet overfor ikke-muslimer i Koranen, bare budskap om å straffe og drepe de vantro.

Et sitat  

Jeg siterer en kommentar på SIAN facebook :

«Det er ironisk at en norsk mann dømt for tvilsom besittelse av sprengstoff i Beirut også blir sett på som en slags person som har definisjonsmakten til å fortelle hva som er ekstremisme.»

Vel, folkens, vi aktive i SIAN prøver å fremme korrekt informasjon om islam og islamisme, slik at dere kan  se det som skjer i det norske samfunnet.

Jeg håper flere blir med og formidler  SIAN's budskap.

Kanskje noen tenker at dette tør ikke jeg, men hallo dere, jeg er ikke med i SIAN fordi jeg er tøff, men fordi jeg ikke tør stole på at det blir mange nok som vil ta vare på norsk kultur og tradisjon.

Vi har noe viktig å ta verne om – vi må jobbe for å ta vare på bl. a. muligheten til å feire jul og påske.

En liten tilføyelse

Muhammed brukte erkeengelen  Gabriel som sin kilde til sin profeti og visjon, og det viser jo egentlig at han kjente til kristendommen før han opptrådte som religionsstifter.  Ikke bare det - han stjal åndelig tilfang og fortellinger både fra kristendommen og jødedommen. Muhammed var ikke et høyverdig menneske, han var en røver og en ransmann.

Vær med oss i SIAN – få fram sannheten både om islam og Muhammed.

Takk for oppmerksomheten.»