Eksiliranere demonstrerte mot islams ondskap

Tankevekkende påminnelse om islams potensiale til å ødelegge sivilisasjoner

Eksiliranere demonstrerte mot islams ondskap

Tråkk på en møkkamann

Vold og drap er eneste middel for å opprettholde et genuint islamsk styre

Anna Bråten holdt en kort appell

En gruppe flyktninger fra Iran markerte sin støtte til demonstrantene i Iran, 20.1.2018 foran Stortinget. Bilder [her]. Video [her].

I Iran pågår det nå et folkelig opprør mot prestestyret. Mange iranere husker at landet deres var et mer sivilisert sted, før islams ondskap la seg som et vått ullteppe over landet.

I en tid hvor Vesten oversvømmes av velferdssøkende muslimer som hevder å flykte fra andre muslimer i muslimske land, er det viktig å ikke miste av syne at vi faktisk har ekte flyktninger her i landet. Politiske flyktninger som har måttet forlate den islamske republikken Iran som følge av den islamske revolusjon der i 1979. Dette er en av få grupper i Norge som med rette kan betegnes som flyktninger i vår tid. De iranske exmuslimer går på barrikadene for å markere støtte til de unge demonstrantene som for tiden tortureres og drepes av de gode muslimene i Iran.

I 1979 satte Ayatollah Khomeinis revolusjon en brutal stopper for landets utvikling i retning vestlige grunnleggende frihetsverdier. Revolusjonen var et effektivt middel for å reversere landets gode utvikling, og innrette landet mot Muhammeds bedervede ørkenideologi, 1400 år i feil retning på menneskets utviklingsstige.

Den islamske revolusjon er bare ett annet navn på den til en hver tid pågående prosess, som Allah har beordret: Hele verden skal hjemsøkes av gode muslimer som med terror, vold og drap tvinger befolkninger til full underkastelse for Allahs onde terrorregime.

Terror er et verktøy i muslimenes hellige krigføring – jihad for Allahs sak.  Terror innebærer å sette skrekk i motstanderen slik at han underkaster seg. Realiteten er jo at Muhammed selv påberopte seg stor suksess med terror. Det er også en realitet at Allah i koranen [3:151], [8:12] og [8:60] tydelig hjemler og befaler terror benyttet som maktmiddel.

Når prestestyret terroriserer, mishandler og dreper befolkningen, er det altså med Allahs velsignelse. Dette som en kort innføring for norske ikkemuslimer.  De iranske exmuslimer i Norge behøver nemlig ingen leksjon fra norske islamkritikere i hva islam er. De er født inn i islam. De har følt islam på kroppen selv. Deres familier lider og dør i hjemlandet, på grunn av islam. De har derfor mye å lære oss, som ikke lenger husker hvordan det er å ha det vondt, å bli undertrykket, mishandlet og drept for å ha feil politisk / religiøs holdning.

Dersom våre stortingsrepresentanter hadde tatt seg bryderiet med å høre på disse menneskene, ville det vært mulig å unngå tilsvarende tilstander i Norge, som det vi ser i Iran i dag.  Når demonstrantene roper mot Stortinget og ber om «reaksjon, ikke mer diskusjon» er det all grunn til å stemme i. Vestlige regjeringer er mer oppsatt på å handle med Iran og tjene blodpenger, enn å ta konsekvensen av landets umenneskelige barbariske islamske prestestyre. Ikke bare viser våre folkevalgte en total likegyldighet til det iranske folks lidelser. Politikerne våre tillater også ondskapen å etablere seg her. Det iranske prestestyret representerer ikke noen mindre grad av menneskefiendtlighet og barbari, enn en hvilken som helst sunnigruppering i Norge. Praktisk talt alle islamske sekter i Norge forfekter et islam som er i samsvar med Muhammeds islam.

Stortinget må fokusere mer på å støtte demokrativennlige krefter i den islamske verden. De må satse mindre på å importere onde mennesker (gode muslimer) med et tankesett i bagasjen som er designet for å gjøre slutt på vår sivilisasjon, og enhver herboende som ikke lar seg konvertere til islam, eller akseptere slave (dhimmi) -tilværelse.

Iran var en stor sivilisasjon før landet ble invadert og okkupert av muslimene. Dersom du synes norsk sivilisasjon er verdt å bevare, må du begynne å høre på dem som vet hva islam faktisk er, både i ord og i handling. Det tok bare ett øyeblikk å innføre islamsk barbari i Iran. Det tar ikke noe lenger tid å gjenta prosessen her, når de gode muslimene er blitt mange nok. Hvor skal iranske flyktninger eller gode nordmenn flykte, når kulturmarxistiske godfjotter har tillatt de gode muslimene å ødelegge Norge?

Stortinget må stenge moskeene og deportere imamene. Som en begynnelse.