Én av fire unge muslimer er islamistsympatisører

Kvinner fra den radikale islamistbevegelsen Hizb ut-Tahrir demonstrerer i København 15. februar 2008 mot trykkingen av Muhammed-karikaturene. (Foto: Snaphanen.dk)

Ny studie dokumenterer islamsk radikalisering i Danmark:

Én av fire unge muslimer er islamistsympatisører

En ny, omfattende studie viser at én av fire unge muslimer i Danmark enten sympatiserer med eller aktivt støtter radikal islamisme. En av studiens medforfattere, Shahamak Rezaei, uttaler at resultatene er overraskende og påpeker at hver enkelt islamist kan være en alvorlig trussel. Studien viser at islamistene i hovedsak er velintegrerte, danske muslimer. Danske akademikere retter skarp kritikk mot regjeringens handlingsplan mot islamsk radikalisering.

En nylig publisert, omfattende studie ledet av Shahamak Rezaei, lektor ved Institutt for samfunn og globalisering ved Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Profesjonshøyskolen Metropol, viser at 23,5 pst., tilsvarende ca. én av fire, unge muslimer i Danmark enten sympatiserer med eller støtter aktivt radikal islamisme.

Studien er finansiert av Senter for forskning på islamisme og radikaliseringsprosesser ved Århus universitet og bygger på intervjuer med 1 113 muslimer mellom 15 og 30 år fra 12 forskjellige land.

Studien, som er den første, omfattende kartlegningen av islamsk radikalisering i Danmark, viser at 5,6 pst. av muslimene aktivt støtter radikal islamisme. På spørsmålet om resultatet er overraskende, svarer Shahamak Rezaei til den danske avisen Kristelig Dagblad:

Naturligvis er de det. Man kan snu det og si at 5,6 % kanskje ikke er så mye, men på den andre siden kan én enkelt person være en alvorlig trussel.

I Danmark bor anslagsvis 625 000 muslimer, ifølge tall fra Stop islamiseringen af Danmark (SIAD). 5,6 pst. utgjør dermed 35 000 aktive islamister.

Kanskje atskillig mer foruroligende er imidlertid at hele 17,8 pst. svarer at selv om de ikke aktivt støtter radikal islamisme, så betegner de seg som islamistsympatisører. Studien viser videre at muslimene som aktivt støtter radikal islamisme, slett ikke føyer seg inn den populære forestillingen om arbeidsløse, resurssvake og dårlig integrerte ungdommer.

Det er ikke mangel på viten eller personlige ressurser som gjør at de velger slik de gjør. De mest radikale islamistene er velutdannede, snakker godt dansk, ser dansk TV, har arbeid og tjener penger, sier Shahamak Rezaei.

Han tilføyer at ”dette slår en påle gjennom oppfatningen om at integrasjon er løsningen for å stoppe islamsk radikalisering”.

I kjølvannet av attentatforsøket mot den danske tegneren Kurt Westergaard har flere fremtredende, danske akademikere rettet skarp kritikk mot den danske regjeringens handlingsplan mot islamsk radikalisering. Handlingsplanen bygger i det vesentligste på initiativer for å sørge for bedre integrering. Integrasjonsordfører i det danske Vestre, Karsten Lauritzen, uttaler til Kristelig Dagblad at han er sikker på at regjeringen nå vil revidere handlingsplanen, spesielt med tanke på de to somaliske islamistene som nylig har vært involvert i terroristrelaterte aktiviteter.

Morten Andersen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
representant