En fri opinionsformidling knebles

Sjefredaktører i Bergensaviser tolererer kun tannløs islam-kritikk :

En fri opinionsformidling knebles

Islamske ledere verden over arbeider for at det skal bli forbudt å kritisere islam. FN’s menneskerettighetsråd har slått inn på samme linje, og nå har også redaktørene i Bergens Tidende og Bergensavisen, Trine Eilertsen og Anders Nyland , avvist kunngjøringsannonsen fra  Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) -  i forbindelse med arrangementet på Festplassen lørdag. Det er åpenbart at de tålererer bare mild og tannløs islam-kritikk.

 

Her er annonseteksten SIAn ba om å få inn i avisene:
”Islam er en trussel mot Norge og våre verdier – Islam er terror!
Hør Vidar Kleppe og leder i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), Arne Tumyr,  på Festplassen i Bergen lørdag 21. august fra  kl. 12.30
Stand m/brosjyrer, spørsmål og uformelle samtaler. Møt fram og bli informert.
Arr. SIAN (Stopp islamiseringen av Norge)”
Svaret fra sjefredaktør Anders Nyland i BA  hadde denne ordlyd:
Slik vi vurderer denne teksten, er den i strid med Straffelovens paragraf 135 a
Vi kan følgelig ikke trykke en annonse med denne teksten.
 
Deretter søkte vi BT om annonseplass, men fra sjefredaktør Trine Eilertsen fikk vi dette svaret:
”Vi trykker ikke en annonse med denne teksten.
En mulighet kan være å stille et spørsmål, fremfor å servere en påstand av denne typen, men jeg kan ikke love at dette er en annonse som får plass hos oss. Vi ønsker ikke å bidra til at påstander som ”Islam er terror” spres uimotsagt i våre medier.”
Hun fikk dette svaret fra SIAN: ”Vi tar til etterretning at BT ikke trykker annonsen vår, men kan avisen da på tekstplass ha en melding om arrangementet?  Dere kan vel i en slik melding påpeke den formastelige annonsen SIAN ønsket inn i avisen - som sjefredaktøren fant å måtte avvise -  samtidig kan BT kanskje  promoterer  motforestillinger til den oppfatning at ”islam er terror”?
Vi for vår del må konstatere at bare siden ”9/11” har islamister begått ca. 15.000 terrorhandlinger rundt om i nesten hele verden.”
Etter denne maktdemonstrasjonen fra avisredaktørenes side, hadde SIAN, for i det hele tatt å få kunngjort arrangementet, ingen annen mulighet enn å bøye nakken og omarbeide annonsen som nå har denne ordlyd og som ble godkjent av BA-redaktøren:
 
 
 Er Islam en trussel mot Norge?
Lørdag 21. august fra  12.30 til 14,30  vil det på Festplassen i Bergen bli avholdt en stand der problemene knyttet til islam og islamiseringen vil bli  belyst.
Møt fram og hør Vidar Kleppe og leder i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), Arne Tumyr.
Utdeling av brosjyrer, spørsmål og uformelle samtaler.
Arr. Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
 
Men tilbake er det springende punktet om den opprinnelige annonseteksten, slik som redaktør Anders Nyland hevder, er lovstridig. Det skal trolig god prosedyreteknikk til for å få gjennomslag for at ytringen i annonsen  ”islam er terror” rammes av bestemmelsen i Straffelovens §135 a - der det heter at det er straffbart å hevde noe som ”truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller gruppe”.
Derimot er det temmelig sikkert at begge redaktørene har opptrådt i strid med de bevingede ord i redaktørplakaten der det heter: ”Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten….”  ”Redaktøren skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.”
Interessen for arrangementet synes å være til stede.
 Det heter i blogg-sammenheng:  
-Det er åpenbart at vinden endrer retning og flere og flere våger å si sin mening.
-Jeg spår at Bergen brenner på lørdag, dessverre, men kanskje er det med på å åpne øynene for multikulturistene.
En antiislamiseringsvekkelsesvind som er helt og absolutt nødvendig hvis vi skal snu den utviklingen vi nå opplever fra islam. Og snu den – det skal vi – det må vi.
-Håper bergenserne kjenner sin besøkelsestid og stiller opp på SIAN’s arrangement.
-Alle patrioter som har muligheten til å ta turen bør føle seg forpliktet til det. Dette kan være begynnelsen på noe stort.
 
Ja, dette kan være begynnelsen på noe stort. I hvert fall vil SIAN, Vidar Kleppe og undertegnede gjøre hva de kan for at tilhørerne skal få oppleve islam-kritikk som de aldri før har hørt - og som de sent vil glemme.
Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge
leder