Én islam-motstander er «mistenkt» for hatefulle ytringer mot muslimene

Ordensforstyrrelse, ikke vold, sier politiet.

Politiet i Bergen bøtelegger sju personer og etterforsket SIAN, men fant ikke noe straffbart

Én islam-motstander er «mistenkt» for hatefulle ytringer mot muslimene

Det er god grunn til å uttrykke takk og anerkjennelse til politiet i Bergen som kontant har ilagt bøter på mellom 12.000 og 17.000 kroner mot sju personer for ordensforstyrrelse - etter SIAN-demonstrasjonen på Festplassen 22.august. Samtidig er det kritikkverdig at det samme politiet ikke har klart å finne frem til den person som med en stein holdt på å knuse hodet til SIAN-leder Lars Thorsen. Til tross for at det var alvorlige voldelige motdemonstrasjoner, er ingen bøtelagt for vold. Politiet har gått igjennom alt som ble sagt og gjort av SIANs talere under demoen - og letet med lys og lykte etter hatefulle ytringer - men fant ingen knagg å henge politihatten på. Man har imidlertid under etterforskningen funnet frem til én person som «er mistenkt for hatefulle ytringer». Hvem dette er får vi ikke vite.

Inntrykket som har festnet seg etter politiets pressemelding om saken, er den samfunnsmessige galskap som den såkalte rasismeparagrafen (straffelovens §185) har som konsekvens. Mens politiet besværer seg over at de ikke kan rykke ut til den ene straffbare handlingen etter den andre på grunn av ressursmangel, bruker man altså all verdens tid og ressurser på å lete i manus og høre på taler: Var det noe straffbart her, tro? Det foreligger innen anmeldelser fra muslimer som mener seg krenket - det er politiet som så og si av egen lyst (og selvfølgelig i samsvar med loven) opptrer her som meningspoliti.
Det blir fullstendig uten samfunnsmessigverdi at politiet «har fulgt opp 16 ungdommer med bekymringssamtaler der ytringsfrihet og politiets rolle under demonstrasjonene var viktige tema» - så lenge offentligheten holdes utenfor. Det interessante her er jo hvem er disse ungdommene - har de utenlandsk bakgrunn, kommer religionskrenking inn i bildet? Hvor har de lært at det er ok å angripe SIANs medlemmer? Vil de opptre på samme måte neste gang SIAN eventuelt kommer til Bergen?
Dessverre har ingen journalister vært interessert i denne problematikken - nei, for det kunne jo resultere i noe positivt for SIAN og det negative for muslimer – som vil være helt utålelig i den multikulturelle media-verden.
Arne Tumyr